صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 27 - کند گردی موتورهای القایی در 7/1 سرعت نامی
چرا مشکل کند گردی موتورهای الکتریکی تنها در  7/1 سرعت نامی اتفاق می افتد؟...
چرا مشکل کند گردی موتورهای الکتریکی تنها در  7/1 سرعت نامی اتفاق می افتد؟ آنطور که شنیده ام هارمونیک هفتم مسئول بروز این مشکل است. اگر چنین است چرا هارمونیکهای دیگر نظیر 2 ، 3 و بویژه هارمونیک شماره 5 چنین اثری ندارند؟
نویسنده : احسان عبدالهی - از: علی آباد کتول
 
#1
ساعت: 13:28 - تاریخ: 8 مرداد 1390
1- آنچه موجب وقوع پدیده کند گردی در موتورهای القایی به هنگام اعمال یک گشتاور مقاوم بزرگ و آنی  میگردد، هارمونیک شماره 7 شار مغناطیسی درگیر در فاصله هوایی روتور و استاتور است.
2- مطابق تحلیل فوریه ، هارمونیکهای زوج به دلیل تقارن نیم موج شار مغناطیسی که آن نیز ناشی از تقارن سیم پیچی حول محور هر قطب مغناطیسی ماشین است، حضور نخواهند داشت.
3- هارمونیکهای مرتبه 3 و مضارب آن به دلیل هم فازی قادر به تولید میدان گردان نیستند، بنابراین تأثیری در گشتاور پیش ران یا ترمزی ماشین ندارند.
4- هارمونیک شماره 5 از جابجایی فضایی معادل 5x30=150 درجه برای هر فاز برخوردار است ، که نهایتاً منجر به جابجایی مکانی دو فاز از سه فاز شار مغناطیسی می گردد. این جابجایی توالی فاز سبب معکوس گردی میدان گردان حاصل از آن خواهد شد. بنابراین هارمونیک 5 قادر به ایجاد گشتاور پیش ران در سرعتی معادل یک پنجم سرعت نامی نخواهد بود.
5- هارمونیک شماره 7 میدان گردانی شبیه میدان گردان فرکانس اصلی با سرعتی معادل یک هفتم آن ایجاد خواهد کرد، زیرا یک شار مغناطیسی با فرکانس 7 برابر تعداد قطبهای ماشین را در فرکانس متناظر 7 برابر و یک گشتاور پایدار در سرعت یک هفتم ایجاد خواهد نمود. به دلیل تشابه منحنی گشتاور سرعت هارمونیک اول و هفتم، منحنی گشتاور سرعت کلی سیستم از یک چاله برخوردار خواهد بود که به دلیل شیب منفی منحنی در آن نقطه، از پایداری مکانیکی لازم برای به تله انداختن روتور برخوردار خواهد بود. لطفاً توجه فرمائید که در ناحیه شیب منفی منحنی گشتاور، هر گونه تمایل به افزایش سرعت با کاهش گشتاور الکترومغناطیسی روبرو شده و روتور قادر به افزایش سرعت نخواهد بود.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :