صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 23 - میزان بهره وری
برای انتخاب  الکتروموتور برای بار های پمپ از فرمول p=Q*H*d/λPump استفاده می شود.
اما وقتی بار موتور یه شرایط نامی میرسد توان مورد نظر ( محاسباتی) کمتر از توان اندازه گیری می شود.
فرمول چه تغییری میکند که توان جدید کم میشود؟
نویسنده : امیر - از: ایران
 
#1
ساعت: 11:06 - تاریخ: 9 فروردین 1390
در رابطه فوق راندمان موتور نیز باید منظور شود. علاوه بر آن راندمان پمپ فاکتور ثابتی نیست و در صورت تک سرعته بودن، راندمان ماکزیمم تنها در آن سرعت اتفاق می افتد.

Hydraulic Work Done (kW) = Pu = (ρgQH) / 1000

ρ = density (kg/m³)
g = gravitational constant = 9.81 (m/s²)
Q = volumetric flow rate (m3/s)
H = Total head rise across the pump (m)

Input power to pump shaft: -

Pp = ρgQH / ηp

ηp = pump efficiency


Input power to motor: -

Pgr = ρgQH / ηp ηm

ηm = motor efficiency

A fixed speed pump can only operate at head/flow combinations described by its pump curve. The pump curve is a characteristic of the pump.

A pumping main or system has a series of possible head/flow combinations described by its system curve. The system curve is a characteristic of the pumping main/system.

When a fixed speed pump is pumping into a system, it will operate at the point at which its pump curve intersects the system curve.

A pump that is designed to run solo is selected to have its best efficiency point at the solo operating point.

Note: Not all pumps are designed to run solo. Pumps can also be designed to run in parallel and can be selected to have their best efficiency point at a parallel pumping operating point.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :