صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
پرسش ماشین شماره 19 - توان راکتیو ژنراتور
لطفا محاسبه توان راكتيو در ژنراتور را توضيح دهيد.


نویسنده : حسن - از: سرخس
 
#1
ساعت: 16:55 - تاریخ: 18 آبان 1389
قابلیت ژنراتورها در تولید یا مصرف توان راکتیو ( مفهوم تولید یا مصرف توان راکتیو مسامحتاً به کارکرد پس فاز یا پیش فاز ژنراتور اطلاق می شود ) به منحنی مشخصه قابلیتهای ژنراتور بر می گردد. در مختصات قطبی Q-P دیاگرام دایره ای که به مرکز E2t/Zs و به شعاع Es*Es/Zs معرف محدودیتهای توانی ژنراتور خواهد بود.در شکل زیر دیاگرام قابلیتهای یک ژنراتور متصل به توربین بخار با روتور استوانه ای دیده می شود. قطاع سمت راست و مشخص شده با حروف B و C محدویتهای جریانی سیم پیچی ژنراتور را نشان می دهد. ناحیه محدود شده بوسیله A و B معرف محدودیت جریانی سیستم تحریک و به تبع آن توان راکتیو قابل تحویل به شبکه است. ناحیه پائینی C و D به محدودیت ژنراتور در دریافت توان راکتیو از شبکه ( کارکرد در مد پیش فاز) مربوط می شود. این محدودیت به اضافه گرمایش لایه های انتهایی هسته استاتور ناشی از تمرکز فلو در آنها ناشی از کارکرد زیر تحریک میدان تحریک بر می گردد.


 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :