صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 12 - فرکانس کار ماشینهای دوار الکتریکی
چرا هنگامی که از یک ماشین دوار الکتریکی در فرکانسی کمتر از فرکانس نامی آن استفاده میکنیم؛ شدیدا" گرم می شود؟
نویسنده : مهران
 
#1
ساعت: 19:46 - تاریخ: 25 آذر 1388
1-در یک ماشین القایی با کاهش فرکانس جریان القایی در روتور مطابق روابط زیر افزایش می یابد که می تواند تلفات اهمی اضافی به همراه داشته باشد.2- میزان تلفات فوکو با کاهش فرکانس به فرض ثابت بودن ولتاژ ورودی تقریباً ثابت می ماند، زیرا با کاهش فرکانس فلوی لینک شونده با بدنه هسته به همان نسبت افزایش می یابد که یکدیگر را جبران می نمایند.3- اثر کاهش فرکانس بر افزایش تلفات هیسترزیس همانند تلفات فوکو نیست. زیرا تلفات هیسترزیس با توان 1 فرکانس متناسب است اما با توان 5/1 تا 2 فلو متناسب می باشد. بنابراین با کاهش فرکانس در ولتاژ ثابت مواجه با افزایش تلفات هیسرزیس خواهیم بود.4- چنانچه کاهش فرکانس به میزانی باشد که سبب کاهش دور موتور شود، سیم پیچی موتور بطور ثانوی دچار گرمایش می شود. زیرا اغلب موتورها مجهز به فن کوپل شونده به روتور برای خنک کردن فضای داخل موتور هستند که در صورت کاهش دور با کاهش انتقال حرارت مواجه خواهند شد.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :