صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
پرسش ماشین شماره 129 - نوسان مولددرشبکه بی برق
توربین گازی باظرفیت حدود2مگاوات داریم دریک نیروگاه خصوصی.وقتی که شبکه کاملابی برق هس بریکرژنراتوررامیبندیم و مقداری بارروی آن میگذاریم.اماتوربین شروع به نوسان میکندوفرکانس نوسان شدیدداردومجبوریم مولدراجداکنیم.لازم بذکراست که وقتی شبکه برقدارهست مولدفوق براحتی وبدون نوسان سنکرون میشود امامشکل هنگامی است که شبکه بی برق باشد.علت چیست؟
نویسنده : ناشناس
 
#1
ساعت: 11:34 - تاریخ: 16 آذر 1395
منظورتان از نوسان چیست؟ چگونه متوجه آن می شوید؟ نوع بار اعمالی موتوری یا غیر موتوری است؟ میزان با چند درصد توان ماشین است؟ 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور (حمید) - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 19:30 - تاریخ: 16 آذر 1395
منظورم از نوسان این است که فرکانس توربین بااینکه به شبکه وصل است مدام از50 هرتز کم وزیادمیشود وممکن است توربین over speed گردد.برای همین اپراتور مدام باید گاورنر راکم وزیاد کند ونهایتا مولد را ازشبکه جداکند 
#3
ساعت: 19:31 - تاریخ: 16 آذر 1395
بار مولد مثل بقیه توربینها غالباموتوری است 
#4
ساعت: 11:38 - تاریخ: 20 آذر 1395
مد کنترلی معمول در اتصال به شبکه مد کنترل ولتاژ یا droop است که طی آن فرکانس و ولتاژ خروجی ژنراتور ثابت و توان اکتیو و راکتیو تولیدی تحت کنترل است. در اتصال منفرد ژنراتور به بار، توان اکتیو و راکتیو تولیدی توسط بار مشخص می شود و اینبار باید ولتاژ و فرکانس خروجی تحت کنترل قرار گیرد. بدین منظور در انتقال از مد اتصال به شبکه و به مد کارکرد منفرد باید شیب تغییرات ولتاژ نسبت به توان راکتیو خروجی یا فرکانس نسبت به توان اکتیو خروجی 0% انتخاب و یا جریان جبران ساز اعمالی به واحد کنترل بایپس گردد.

.  
Island mode operation with a single generator
This is the simplest case in terms of AVR control, as there is only one active component in the circuit that can affect the busbar voltage and react to any reactive load changes.

A single synchronous machine operating in island mode is only responsible for two actions:
• Control the busbar voltage to the required nominal level.
• Supply the load with the required reactive power and respond fast to any load changes to meet the demand at any time.

The diagram below presents the simple case described.
The AVR in this case does not require droop compensation to control its output. In order to eliminate the droop effect, which would otherwise drop the circuit voltage with any increase in the reactive load, there are two possibilities:
• Set the droop setting within the AVR to zero %.
• Close the droop enable contact shown in the diagram above, so that the compounding CT current would not flow into the AVR.

2.2.   Synchronised to the grid
In the case where there is connection to the grid, the AVR needs droop compensation in order to control its output. The circuit configuration and the droop characteristic for this case are presented in figures 3 and 4 respectively.


The configuration above shows that by the operation of a simple contact the droop can be enabled or disabled, allowing the flexibility to disable it when in island operation and to enable it before connecting it to the grid. This eliminates the undesired effect of lower than nominal voltages when in island operation.
 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور (حمید) - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :