صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 119 - گشتاور backward موتورهای تکفاز
در موتورهای تکفاز چگونه گشتاور backward باعث سرو صدای بیشتر موتور نسبت به موتورهای سه فاز می شود. مگر گشتاور بکوارد مانند بار مکانیکی عمل نمی کند، خوب چرا سبب لرزش موتور می شود.
نویسنده : محمد رضا محمدی - از: همدان
 
#1
ساعت: 23:20 - تاریخ: 28 بهمن 1394
در موتورهای تکفاز، چندین قسم گشتاور متغیر وجود دارد. گشتاور بکوارد مورد نظر شما که تلاش می کند روتور را در جهت عکس بچرخاند، ناشی از دو مولفه میدان گردان هم سرعت و همزمان استاور و روتور می باشد که با وجود تغییرات زمانی از مقدار متوسط غیر صفر برخوردار می باشد. اما یک دسته دیگر از گشتاورها هستند که متغیر با زمان ولی با مقدار متوسط صفر هستند، مثل گشتاور حاصل از عمل میدان فوروارد استاتور و میدان بکوارد روتور که با سرعت دو برابر سرعت میدان گردان یکدیگر را دور می زنند و دائماً روتور را در معرض گشتاور ضربانی قرار می دهند. این گشتاور است که سبب لرزش موتور بخصوص در بارگذاریهای سنگین می شود. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :