صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 115 - تغییر فرکانس در ماشین دوار
می دانیم که میدان  دوار ماشین القایی متناسب با فرکانس ولتاژ ورودی و تعداد قطب های خود ماشین است. حال اگر این میدان دوار توسط یک اینورتر کنترل شود بدین صورت که فرکانس ولتاژ اعمالی به موتور در دست ما باشد با میزان کاهش و افزایش فرکانس جریان موتور چه تغییراتی خواهد کرد؟ گشتاور به چه ترتیب خواهد شد؟
نویسنده : ناشناس
 
#1
ساعت: 14:40 - تاریخ: 27 دی 1394
در روابط الکتریکی توان و گشتاور ماشینهای دوار فرکانس ظاهر نمی شود. اما در روابط گشتاور مکانیکی بار فرکانس معمولاً با توان 2 و 3 سرعت وارد می شود. از آنجا که با تغییر فرکانس دور تغییر می کند میزان بار گذاری ماشین می تواند تغغیر کند و تبع آن جریان کشیده شده از ماشین تغییر می یابد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 15:23 - تاریخ: 27 دی 1394
شما چطور می فرمایید که در گشتاور ماشین های القایی سرعت زاویه ای سنکرون (که تابعی از فرکانس اعمالی توسط سیم پیچ استاتور است ) ظاهر نمی شود.

مگر روابط  معادله گشتاور- سرعت موتور القایی بصورت زیر نمی باشد:در مخرج که امگا سنکرون که ظاهر شده است.  
نویسنده : ایرج نهاوند پور
 
#3
ساعت: 00:20 - تاریخ: 28 دی 1394

جناب آقای حمید
پس با این فرمول بالا  هرچه فرکانس بیشتر شود گشتاور کاهش می یابد؟   
#4
ساعت: 08:50 - تاریخ: 29 دی 1394
رابطه مد نظر جنابعالی همان رابطه گشتاور، توان مکانیکی و سرعت است که با فرض تعادل توان مکانیکی با توان الکترومغناطیسی و معین بودن تعداد قطب ماشین، بصورت فوق شامل المانهای الکتریکی و سرعت سنکرون می باشد. در هر صورت فرکانس تنها وقتی بارگذاری یک ماشین الکتریکی شامل یک عنصر مکانیکی چرخان است وارد روابط می شود. هرگاه مصرف کننده یک ژنراتور تنها یک بار اهمی باشد، تغییر دور یا فرکانس خروجی ماشین، تأثیری بر توان یا گشتاور خروجی ماشین نخواهد داشت.
بطور کلی توان الکتریکی انتقالی متناسب با حاصلضرب مقدار موثر ولتاژ و مقدار موثر جریان است، این دو کمیت در یک موج سینوسی تنها تابع دامنه تغییرات است و نه فرکانس آنها. هنگامیکه یک ژنراتور به یک موتور که به نوبه خود مثلاً یک فن را به گردش در می آورد متصل است. با افزایش دور ژنراتور فرکانس خروجی افزایش یافته و بارگذاری فن و موتور افزایش می یابد، با افزایش میزان بار ژنراتور مقدار موثر جریان خروجی از آن نیز افزایش می یابد. اما این افزایش مقدار موثر جریان ناشی از تغییر فرکانس جریان نیست بلکه ناشی از تغییرات دامنه آن است. در هر حال در بارهای مکانیکی تغییرات فرکانس همراه با تغییرات مقدار موثر جریان است، اما علت آن نیست.  
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :