صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 111 - منشأ میدان مغناطیسی زمین
شب گذشته برنامه علمی شبکه چهار ( هر شب حدود ساعت 10) را می دیدم، صحبت از منشأ میدان مغناطیسی اطراف زمین بود. ظاهراً آخرین نظریه موجود در این زمینه با هسته جامد آهنی زمین و لایه آهنی مذاب و متحرک اطراف آن ارتباط دارد. یک آزمایش هم در این برنامه ترتیب دادند که طی آن یک گوی آهنی تو پر در مرکز یک گوی چرخان حاوی سدیم مایع قرار گرفت و میدانهای مغناطیسی شبیه میدان مغناطیسی زمین در اطراف آن مشاهده شد. خوب مبنای الکترومغناطیسی رفتار این ماشین غول آسا چیست؟ اگر بخواهیم مطابق تئوریهای کلاسیک ماشین توجیهی بیابیم باید بتوانیم به طریقی وجود یک جریان الکتریکی دورانی حول هسته آهنی را ثابت کنیم، اما چگونه؟ فلز مذاب در حال دوران چگونه می تواند حامل بارهای الکتریکی باشد؟ انواع نیروها و گشتاور تأثیر گذار در دینامیک فلز مذاب نظیر شتاب جانب مرکز و یا شتاب کرلیوس ماهیت صغلی داشته و بر بارهای الکتریکی بی تأثیرند، چگونه ممکن است بتوان به نحوی یک توزیع غیر یکنواخت از بارهای الکتریکی را در ماده مذاب چرخان ثابت کرد؟ و یا اساساً نوع نگاه مان به مسئله درست است؟
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#1
ساعت: 14:18 - تاریخ: 24 آذر 1394
اگر این آقا حمید کمی املاء  فارسی اش هم خوب بود یک علامه ی به تمام معنی بود . اگر توجیه را توجیح  ، حول و حوش را حول و هوش ، ثقلی را صغلی و  اطلاق را اتلاق نمی نوشت . مگر می شود کسی کلماتی مثل مرکز تقل ،  ثقیل و ثقلی را ندیده باشد . چه خوب است انسان وقتی در املاء لغتی شک می کند یک نگاهی هم به فرهنگ لغت بیندازد .  
نویسنده : کامبیز - از: ایران
 
#2
ساعت: 15:23 - تاریخ: 24 آذر 1394
چشم، من سعی می کنم اما گاهی از دستم در می رود. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#3
ساعت: 16:28 - تاریخ: 13 دی 1395
جريان نشتي رو هم هميشه نشدي مينويسيد اين رو هم اصلاح كنيد 
نویسنده : معين - از: ايران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :