صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 79 - فرق ژنراتور نیروگاه آبی و گازی
من دانشجوی ترم هفت برق قدرت هستم میخواستم بدونم  ژنراتور نیروگاه آبی و گازی چه فرقی با هم دارند؟
نویسنده : مهدی
 
#1
ساعت: 14:31 - تاریخ: 29 شهریور 1393
تفاوت مهم ساختاری ژنراتور نیروگاههای آبی و گازی به سرعت چرخش آنها بر می گردد و پارمترهای مکانیکی بیش از الکتریکی تعیین کننده مشخصات فیزیکی ژنراتور می باشد. توربینهای آبی محرک اینگونه ژنراتورها به دلایل مکانیکی از سرعتهای کمتری برخوردارند، این موضوع سبب افزایش تعداد قطب ژنراتور جهت تولید فرکانس 50 یا 60 هرتز مورد نظر می شود ( تا 30 قطب). با کاهش سرعت چرخش روتور جهت تأمین توان نامی مورد انتظار می باید ابعاد و وزن ژنراتور افزایش یابد، به این دلیل ابعاد و وزن ژنراتورهای آبی بسیار بزرگتر از انواع پر سرعت می باشد. افزایش ابعاد می تواند در طول و شعاع روتور اتفاق بیافتد. روتور ژنراتورهای پر سرعت گازی به دلیل نیاز به تحمل نیروهای گریز از مرکز زیاد همچنین تأمین بالانسینگ مناسب در سرعت های بالا بصورت استوانه ای (non-salient)ساخته می شوند. شعاع اینگونه روتورهای پر سرعت جهت کاهش نیروی گریز از مرکز کم و طول آنها زیاد است. در انواع آبی به دلیل سرعت پائینتر، نیروهای گریز از مرکز کوچکتر هستند و متناسباً شعاع روتور می تواند بزرگتر و نوع روتور قطب برجسته (salient pole) انتخاب شود. قطب برجسته شدن ژنراتورهای آبی علاوه بر نیاز به تحلیل دو قطبی میدان  (d axis - q axis) ، تبعات الکتریکی به شرح زیر خواهد داشت که می باید در کنترل و حفاظت اینگونه ژنراتورها مد نظر قرار گیرد.

There are no specific concerns related to under frequency operation of a hydro turbine. Over frequency, or more precisely over speed operation, is a concern. A sudden loss of load on a hydro unit will typically result in 130–150% over speed because of the mass and high kinetic energy of the water in the penstock. On any generator a loss of load will trigger a speed increase. Without load, all energy input to the turbine is expended on acceleration of the turbine-generator mass.
On a steam turbine, the speed increase is sensed and control valves close extremely rapidly to shut off input energy, thus removing the accelerating force. The severity of the over speed is directly proportional to the valve closure time and the inertia of the unit. The rapid valve response limits over speed on a steam turbine to a few percent.
On a hydro turbine, the input energy is a large mass of water traveling at significant speed. A rapid closure of the gate would result in water hammer with a pressure spike that would damage the penstock. Consequently, the minimum and maximum design pressures for the penstock limit the rate of gate movement. The delayed gate response allows some hydro units to accelerate to 150% rated speed. These units are designed to withstand this speed for a short time, relying on governor action to return the unit to near rated speed within a few seconds. However, if a failure occurs within the gate or governor system, the hydro unit could attain a speed of 200% rated, incurring major damage.
A time delay over frequency trip is often provided as backup to the over speed trip. The delay is set to exceed the time required by the governor to restore the unit to rated speed. If speed does not return to near normal in the allotted time, a gate or governor control failure is assumed and the under frequency protection initiates closure of an emergency gate upstream of the normal gate.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :