صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 77 - موتور القايي در زمان اتصال كوتاه شبكه
در زمان اتصال كوتاه، در مدل يك موتور القايي، لغزش برابر چه مقدار خواهد بود؟ (مي دانيم موتور مشابه يك ژنراتور عمل كرده و به شبكه جريان تزريق مي نمايد). به تبع آن جريان استاتور در زمان اتصال كوتاه در شبكه (با استفاده از مدل موتور) چقدر مي شود؟ جهت محاسبه جريان ديناميكي اتصال كوتاه، مقدار X و R/s چقدر بايد لحاظ شود؟
نویسنده : صادقي - از: ايران
 
#1
ساعت: 11:33 - تاریخ: 21 مرداد 1393
بطور کلی در موتورهای القایی قفسه سنجابی ، پس از اتصال کوتاه شدن سه فاز استاتور، قفسه روتور همانند سیم پیچی میرا کننده ژنراتور عمل می کند بنابراین در فاز نخست جریان بسیار شدید فوق گذرا جاری می شود اما به دلیل فقدان سیم پیچی روتورجریان گذرا وجود ندارد و جریان فوق گذرا به سرعت مستهلک می شود. در بازه کوتاه استهلاک جریان فوق گذرا نیز از تغییرات سرعت صرفنظر می شود و ثابت زمانی استهلاک جریان فوق گذرا L"/R  خواهد بود.
البته در برخی منابع موضوع به نحو تحلیلی تر بررسی و معادله جریان استاتور با مدل سازی ریاضی و با فرض مدل دو قفسه ای شامل سطح روتور و قفسه سنجابی درونی محاسبه می شود.

برای اطلاع بیشتر از تحلیل ریاضی موضوع می توانید به فصل 13 از مرجع منبع زیر مراجعه فرمائید.

The Induction Machine Handbook

Ion Boldea
IEEE Fellow
Syed A. Nasar
IEEE Life Fellow

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :