صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 76 - تغییرات شدید ضریب توان
4 ژنراتور گازی داریم. ژنراتورهای شماره ی 2 و 4 شدیدا نسیت به هم حساسند(توان راکتیو به شدت بین آنها رد و بدل می شود) به این صورت که وقتی به طور هم زمان ژنراتور های 2 و 4 با هم در سرویس هستند بطور مداوم و تقریبا لحظه ای، پاور فاکتورِ آنها، تغییر می کند و حتی امکان دارد که یکی از ژنراتورها، وارد ناحیه ی خازنی گردد. لازم به ذکر است که این 4 ژنراتورِ گازی، با سه ژنراتورِ بخار، با هم به شکلِ یک شبکه کار می کنند و فقط ژنراتورِ گازی 2 و 4 این مشکل را دارند. چه اقدامی لازم است تا پاور فاکتورِ 2 ژنراتور، ثابت مانده و تغییراتِ شدید، نداشته باشد
نویسنده : م. - از: ایران
 
#1
ساعت: 16:22 - تاریخ: 20 مرداد 1393
بفرمائید مد کنترلی گاورنر و AVR  واحدها چیست؟ 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 18:47 - تاریخ: 21 مرداد 1393
من در زمینه ی نیروگاهی و مدهای کنترلیِ گاورنر و AVR اندک اطلاعاتِ پایه ای دارم. لطفا توضیحاتِ جامع تری در موردِ این مدها بنویسید و درصورتِ وجودِ منابعِ فارسی در این زمینه، خواهشمندم  منبع رو  ذکر کنید. لطفا حالت های مختلفِ مدهای مذکور رو در نظر بگیرید و مسئله رو بطورِ بازتری بررسی کنید 
نویسنده : م. - از: ایرانی
 
#3
ساعت: 12:38 - تاریخ: 23 مرداد 1393
در مسئله مورد نظر شما ما شاهد ناپایداری ولتاژی دو تا از چند ژنراتور موازی با هم هستیم. اگر این پدیده ناپایداری در ابتدای طراحی و راه اندازی سیستم رخ داده باشد می تواند ناشی از برخی تنظیمات نادرست در سیستم AVR آنها و یا عدم تشابه تابع تبدیل کنترل ولتاژ در ژنراتورهای مختلف باشد. در هر حال موضوع باید با بررسی کلیه جوانب و سابقه بهره برداری از سیستم بازنگری کامل شود. در اینجا برخی مفاهیم پایه مربوط به کنترل اتوماتیک ولتاژ آورده می شود که ممکن است شما را در تحلیل مسائل یاری نماید.
در شکل زیر نمای شماتیک یک سیستم کنترل ولتاژ ساده آمده است. ولتاژ خروجی ژنراتور نمونه برداری شده و پس از یکسو شدن با یک مقدار مرجع که تعیین کننده ولتاژ مطلوب در خروجی است مقایسه می شود. تفاضل این دو ولتاژ به یک طبقه تقویت کننده وارد شده و حاصل آن به سیستم تحریک ژنراتور اعمال می شود. همانطور که ملاحظه می فرمائید سیستم کنترلی مورد اشاره شامل یک حلقه فیدبک است که علاوه بر پاسخ مناسب به کاهش تغییرات ولتاژ خروجی، می باید از پایداری لازم در قبال این تغییرات برخوردار باشد. ثابت زمانیهای موجود در سیستم کنترل اعم از ثابت زمانی مدار تحریک و ثابت زمانی عکس العمل آرمیچر از مشخصات ذاتی ماشین است که در طراحی سیستم کنترل ولتاژ مکمل می باید ملحوظ گردند. از این جهت انتخاب ژنراتورهای مشابه در ترکیب یک بهرهبرداری موازی اهمیت می یابد. عامل تأثیر گذار دیگر بهره تابع تبدیل تقویت کننده بکار رفته برای بزرگ نمودن تفاضل ولتاژ خروجی و سیگنال ولتاژ مرجع می باشد. با بزرگ انتخاب نمودن بهره این تابع تبدیل که در تنظیمات AVR قابل دستیابی است، سیستم کنترل موثر تر، سریعتر و با کمترین انحراف ممکن از مقدار ولتاژ مطلوب در خروجی اتفاق می افتد. تنها مشکل آن خطر ناپایداری سیستم است. در شکل آخر نشان داده شده در زیر چنانچه بهره تابع تبدیل کلی سیستم بزرگتر از مقدار Kc  شود، سیستم ناپایدار خواهد شد.تابع تبدیل کنترل مرسوم در سیستمهای AVR مطابق دسته بندی IEEE به انواع 1 تا 4 تقسیم می شود ، که هر یک از جهات سرعت و پایداری از ویژگیهای خاص خود برخوردارند. به هر حال یک بهره برداری مناسب از سیستم کنترل مستلزم اطلاع از مشخصات کنترلی ژنراتورها و زیر سیستم کنترلی مکمل اعمالی دارد.
چنانچه مشکل مورد نظر شما از ابتدا وجود داشته فکر می کنم  ناشی از عدم تشابه سیستم کنترل ولتاژ ژنراتورهای مختلف با هم باشد، که شاید بتوان با روشهایی نظیر اضافه نمودن ترانسفورماتور پایدار ساز در مدار کنترل تحریک، مشکل را حل نمود. در ایران برای حل مشکلات اینچنینی معمولاً به تیمهای تخصصی راه انداز نیروگاه مراجعه می شود که اغلب نیز خارجی هستند!

مراجع موجود دراین زمینه معمولاً حاوی اطلاعات خیلی کلی هستند. کتاب زیرحاوی اطلاعات عمومی خوبی در این ارتباط است:

Operation and Control in Power Systems
Prof. P. S. R. MURTY
B.Sc. (Engg.) (Hans.) ME.,
Dr. - lng (Berlin), F.I.E. (India)
Life Member - ISTE


یک موضوع قابل توجه دیگر مدهای کنترل ولتاژ اعمالی روی ژنراتورها است، بطور کلی دو مد ISOCHRONOUS و DROOP قابل اعمال به گاورنر (سیستم کنترل فرکانس) و AVR (سیستم کنترل ولتاژ) است. در بهره برداری جزیره ای از چند ژنراتور موازی بطور معمول از مد DROOP که از پایداری بیشتری برخوردار است استفده می شود. مد DROOP بویژه در شرایطی که ژنراتورها ازمشخصات کنترلی متفاوتی برخوردارند از حیث پایداری مناسب تر می باشد. در واقع هر چه شیب خط تغییرات ولتاژ نسبت به بار راکتیو بیشتر باشد، سرعت عملکرد سیستم کنترل پائینتر و انحراف از ولتاژ مطلوب بیشتر است اما در عوض پایداری بیشتر می باشد. مدهای مزبور با تنظیمات اعمالی روی توابع کنترلی مورد اشاره در بالا بدست می آیند.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :