صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 72 - ماهیت توان راکتیو و درک آن
چراباوجود اینکه برای تولید توان راکتیو انرژی صرف نمیشه ولی برای ماهزینه سازه؟منظور ازاشغال کردن خط  چیست؟در عالم واقعی چطوری مدلش کنیم؟
به نظرم یه شباهت جالبی با بافرمول کارداره:
در مقایسهw=f.d.cosθ   با    p=v.i.cosθ   اگر pرامعادل باw(کار انجام شده)  وvرامعادل باf (نیرو)   و i رامعادل باd(مسافت طی شده) وهچنین θ را زاویه بین این دو(vوi) (fوd) در نظر بگیریم خواهیم دید که توان راکتیو  همانند وارد اوردن نیرو به جسمی وحرکت ان با زاویه 90 درجه نسبت به جهت نیرو است که کار انجام شده برابر با صفر است. همانطور که زاویه بین ولتاژوجریان در سلف 90درجه است پس انرژی صرف نمیشود
نویسنده : حسین - از: ساوه
 
#1
ساعت: 10:34 - تاریخ: 21 فروردین 1393
V.I. COSθ معادل توان اکتیو است. البته تشابه مکانیکی بین کار انجام نشده F.D.SINθ  و توان الکتریکی تولید یا مصرف نشده V.I.SINθ قابل توجه است.

شما وقتی با یک قطار سریع السیر با بالشتکهای مغناطیسی سفر می کنید ، چون نیروی پیشران قطار هیچ مولفه ای در جهت جابجایی ندارد عملاً هیچ کار فیزیکی انجام نمیشود ( با صرف نظر از مقادیر اندک اصطکاک) اما شما برای تولید و ساخت قطار و ریل مخصوص آن با سرمایه گذاری قابل توجه مقدار زیادی ظرفیت حمل ایجاد می کنید. درهر صورت همانگونه که فرمودید با آنکه برای تولید توان راکتیو انرژی زیادی صرف نمی شود اما جابجایی آن در سیستمهای قدرت بین مولدهای توان راکتیو و مصرف کنندگان این توان سبب اشغال ظرفیت انتقال اعم از ژنراتور، ترانسفورماتور و خطوط انتقال انرژی می گردد. ظرفیتی که با حذف این توان راکتیو می توان به توان مفید اکتیو اختصاص یابد.

برای بحثهای مشابه می توانید به معمای مفهومی شماره 4 مراجعه فرمائید. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 20:56 - تاریخ: 14 اردیبهشت 1394
ازآنجائيكه راكتيو بدليل وجود اختلاف فاز بين ولتا‍ و جريان توليد(پس داده مي شود) و يا مصرف (ذخيره مي شود) بسته به اينكه اختلاف زاويه چقدر باشد مقدر آن نيز تغيير ميكند بطوريكه اگر اختلاف فاز نزديك به 90 درجه پس فاز (ولتا‍‍‍ژ تقدم داشته باشد) انرژي راكتيو بيشترين مقدار را خواهد داشت همچنين مقدار انرژي راكتيو بستگي به جريان دارد اينكه در بيشترين مقدار راكتيو، مقدار جريان مؤلفه موهومي بيشتر از مؤلفه حقيقي خواهد بود با نصب خازن مقداري از جريان قسمت موهوي جبران خواهد شد از طرف ديگر جريان قسمت حقيقي افزايش مي يابد كه چه بهتر چون توان مفيد مي باشد  
نویسنده : سيدكاظم موسوي - از: ايران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :