صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 69 - حرکت محوری رتور در ماشینهای القایی
آیا در زمان راه اندازی موتور القایی ، به رتور نیرویی وارد می شود که سبب حرکت محوری هر چند جزیی رتور  شود؟؟
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
#1
ساعت: 11:56 - تاریخ: 7 اسفند 1392
در حالت ایده ال روتور و استاتور در حالت ایستایی موتور کاملا هم مرکزند و لذا با توجه به تقارن شار مغناطیسی و ساختار روتور و استاتور جابجایی طول نداریم. اما چون این موضوع بخصوص در مورد موتورهای بزرگ واقعیت ندارد در زمان راه اندازی به علت اندکی عدم انطباق مراکز روتور و استاتور نیروی دیگری هم در طول محور تولید میشود که سعی در جابجایی طولی روتور دارد به نحوی رلوکتانس مسیر عبور شار مغناطیسی به حداقل برسد. این موضوع در مورد موتورها/ژنراتورهای بزرگ نیز که به توربین گاز/بخار به عنوان محرک و یا کمپرسور ( به عنوان بار) وصلند نیز مصداق دارد و لذا سازندگان با هماهنگی یکدیگر فاصله ای را برای جابجایی طولی مجاز آنها در نظر می گیرند.
توضیحات فوق با فرض تعادل فازها می باشد. به نظر میرسد عدم تعادل فازها نیز بر این موضوع تاثیر گذار باشد. 
نویسنده : بنیامین
 
#2
ساعت: 12:46 - تاریخ: 21 فروردین 1393
یکی از روشهای حذف هارمونیک ناشی از توزیع سیم پیچی در شیارهایماشینهای الکتریکی ، مورب نمودن شیار است. که در متن انگلیسی زیر از کتاب چاپمن بدان اشاره شده است.
شیارهای روتور مورب علاوه بر تولید گشتاور دورانی، نیرویی در جهت محور روتور به آن وارد می کنند. بنابراین مورب سازی شیارهای سیم پیچی یک منشأ مهم برای شکل گیری نیروهای محوری اعمالی به روتور ماشین به ویژه در شرایط اتصال کوتاه است.Slot harmonics are especially troublesome in induction motors, where they can induce harmonics of the same frequency into the rotor field circuit, further reinforcing their effects on the machine's torque.
Two common approaches are taken in reducing slot harmonics. They are fractional-slot windings and skewed rotor conductors.
Much more common, approach to reducing slot harmonics is skewing the conductors on the rotor of the machine. This approach is primarily used on induction motors. The conductors on an induction motor rotor are given a slight twist, so that when one end of a conductor is under one stator slot, the other end of the coil is under a neighboring slot. This rotor construction is shown in Figure 8-II. Since a single rotor conductor stretches from one coil slot to the next (a distance corresponding to one full electrical cycle of the lowest slot harmonics frequency), the voltage components due to the slot harmonics variations in flux cancel.


 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :