صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 67 - مقاومت روتور موتور آسنکرون
رابطه ی بین رئوستای مدار رتور با کاهش جریان راه اندازی و افزایش گشتاور راه اندازی چیست؟
نویسنده : مصطفی - از: ایران
 
#1
ساعت: 16:47 - تاریخ: 18 آذر 1392
با صرف نظراز مقاومت اهمی استاتور مدار معادل و روابط زیر بین مقاومت روتور و گشتاور الکترومغناطیسی موتور حاکم است. در اشکال زیر تغییرات گشتاور و جریان راه اندازی با تغییر مقدار این مقاومت نشان داده شده است. با افزایش مقاومت روتور جریان راه اندازی کم و گشتاور راه اندازی افزایش می یابد.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :