صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 64 - پارالل کردن ژنراتور سنکرون
در موازی بستن ژنراتور سنکرون با افزایش سرعت نسبت به پارالل بستن دو واتمتر عدد مثبت و با کاهش سرعت دو واتمتر عدد منفی و در لحظه پارالل  بستن یک واتمتر عدد منفی و یکی مثبت نشان میدهد.دلیل آن چیست؟
نویسنده : مصطفی - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :