صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 62 - تاثیر فرکانس بر بار و توان الکتروموتور
در صورت افزایش ویا کاهش فرکانس ورودی به یک موتور سه فاز القائی (آسنکرون) چه تاثیری بر عملکرد موتور می گذارد ؟ آیا توان دریافتی از شبکه با افزایش فرکانس افزایش و یا با کاهش فرکانس کاهش می بابد؟ در صورت کاهش  یا افزایش توان دریافتی وضعیت کسینوس فی موتور چه تغییری می کند ؟ و در صورت کاهش یا افزایش بیش از حد فرکانس و یا بار ، موتور ممکن است دچار چه حالتی شود؟
نویسنده : جواد
 
#1
ساعت: 08:47 - تاریخ: 3 آذر 1392
سرعت چرخش روتور با فرکانس متناسب است، با تغییر دور مکانیکی میزان توان مکانیکی تحویلی به تجهیزات دوار تغییر می نماید. برای مثال میزان توان مکانیکی تولیدی توسط فنها با توان دوم سرعت چرخش فن ارتباط دارد بنابراین با کاهش فرکانس یا دور موتور متصل به فن، توان تحویلی به بار کمتر شده و به تبع آن توان دریافتی از شبکه الکتریکی نیز کم می شود و این موضوع  به صورت کاهش جریان موتور خود را نشان خواهد داد. درواقع کاهش توان مکانیکی در دیاگرام برداری ماشین خود را با کاهش زاویه برداری دو بردار نیروی محرکه داخلی (e) و بردار ولتاژ اعمالی به ماشین نشان می دهد که نهایتاً با کاهش جریان دریافتی از شبکه الکتریکی مواجه خواهیم بود. این موضوع تأثیر قابل توجهی بر ضریب توان بار نخواهد داشت.
برای اطلاعات بیشتر می توانید به Machine Riddle No.16,17 همین سایت مراجعه فرمائید. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :