صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 61 - شرایط بارگذاری ژنراتور منفرد
یک ژنراتور سنکرون سه فاز در یک سرعت و جریان تحریک معین بصورت بی باری در حال کار است .امپدانس داخلی ماشین را فقط برابر راکتانس سنکرون در نظر میگیریم. با زدن کلید خروجی ماشین آن را تحت بار قرار می دهیم:
1-منظور از تحت بار قرار دادن ماشین و حالت بی باری ماشین چیست؟
2-وقتی از تغییر ،کاهش،افزایش،بار صحبت می شود اشاره به کدام کمیت های ماشین دارد؟
3-آیا در این شرایط ولتاژی در پایانه ماشین وجود دارد؟
4-آیا در این شرایط جریانی در سیم پیچ تحریک ماشین برقرار است؟
5-آیا در این شرایط جریانی در سیم پیچ آرمیچر ماشین برقرار است؟
6-در این حالت مقدار ولتاژ پایانه ماشین در مقایسه با ولتاژ تولیدی درونی چگونه است؟ مساوی ؟ کمتر؟ بیشتر؟

نویسنده : مصطفی - از: ایران
 
#1
ساعت: 11:46 - تاریخ: 18 آبان 1392
1- منظور از بار گذاری ماشین ، اتصال بار الکتریکی به خروجی ژنراتور و برقراری جریان بار در استاتور می باشد.
2- منظور تغییر امپدانس بار است که از نظر ماشین با تغییرات جریان از نظر اندازه و فاز معادل است.
3-بله
4-بله
5-بله
6-ولتاژ خروجی در شرایط بار گذاری پس فاز و اهمی خالص کوچکتر از ولتاژ داخلی و در شرایط پیش فاز بزرگتر از ولتاژ داخلی ژنراتور خواهد بود.


با توجه به تکرار سوالاتی از این دست ، امیدوارم این سایت محلی برای طرح تکالیف دانشجویی فرض نشود. زیرا هدف از تکالیف مزبور تنها دریافت پاسخ نیست، بلکه بیشتر تمرکز بر تلاش فرد برای یافتن پاسخ  و باز تولید دانش توسط فرد است. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :