صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 60 - شرایط بی باری ژنراتور منفرد
یک ژنراتور سنکرون سه فاز در یک سرعت و جریان تحریک معین بصورت بی باری در حال کار است:
1-منظور از حالت بی باری ماشین چیست؟
2-آیا در این شرایط ولتاژی در پایانه ماشین وجود دارد؟
3-آیا در این شرایط جریانی در سیم پیچ تحریک ماشین برقرار است؟
4-آیا در این شرایط جریانی در سیم پیچ آرمیچر ماشین برقرار است؟
5-در این حالت مقدار ولتاژ پایانه ماشین در مقایسه با ولتاژ تولیدی درونی چگونه است؟
6-درصد تنظیم (رگولاسیون) ولتاژ ماشین در این شرایط چقدر است؟
7-کم و کیف تاثیر تغییر سرعت را بر ولتاژ پایاه ماشین را توضیح دهید؟
8-کم و کیف تاثیر تغییر جریان تحریک را بر ولتاژ پایانه ماشین را توضیح دهید؟
نویسنده : مصطفی - از: ایران
 
#1
ساعت: 11:38 - تاریخ: 18 آبان 1392
1- جریان خروجی ژنراتور صفر است
2- بله
3- بله
4-خیر
5- مساوی هستند
6-100%
7- با افزایش سرعت ولتاژ زیاد می شود و با کاهش آن ولتاژ کم می شود
8-با افزایش وکاهش جریان تحریک ، ولتاژ خروجی به ترتیب زیاد و کم می شود 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :