صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 58 - افزایش توان ورودی ژنراتور متصل به شبکه
یک ژنراتور سنکرون که با توربین بخار میچرخد به شبکه سراسری وصل است.اگر جریان تحریک ژنراتور را ثابت نگه داریم و میزان بخار ورودی را تا حد مجاز افزایش دهیم تغییر کمیت های زیر چگونه است،
فرکانس ژنراتور؟
سرعت چرخش رتور؟
سرعت چرخش میدان دوار استاتور؟
ولتاژ پایانه ژنراتور؟
ولتاژ درونی ژنراتور؟
توان اکتیو تولیدی ژنراتور؟
جریان آرمیچر؟
زاویه گشتاور؟
توان راکتیو تولیدی ژنراتور؟
نویسنده : مصطفی - از: ایران
 
#1
ساعت: 09:15 - تاریخ: 18 آبان 1392
1- به دلیل اتصال به شبکه ثابتمیماند
2-به دلیل اتصال به شبکه ثابت می ماند
3-به دلیل اتصال به شبکه ثابت می ماند
4-به دلیل اتصال به شبکه ثابت می ماند
4-به دلیل ثابت ماندن تحریک، ثابت می یابد
5- افزایش می یابد
6-افزایش می یابد
7-افزایش می یابد
8- ثابت می ماند

به روابط و دیاگرام دایره ای زیر توجه فرمائید.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 01:47 - تاریخ: 26 آبان 1392
با سلام
فرکانس افزایش میابد مگر اینکه به شین بی نهایت متصل باشد.
وتوان اکتیو نیز افزایش می یابد.
به طور کلی وقتی میزان بخار ورودی یا گاورنر ژنراتور بیشتر شود توان اکتیو نیز بیشتر میشود.
با کنترل میزان بخار یا سوخت ورودی به گاورنر میتوان توان اکتیو را کنترل کرد. 
نویسنده : مصطفی حاتمی - از: ایران
 
#3
ساعت: 15:05 - تاریخ: 26 دی 1394
در این حالت چرا جریان آرمیچر افزایش می یابد؟ مگر جریان آرمیچر در این حالت تحت کنترل جریان تحریک نیست؟
 
نویسنده : سید جواد
 
#4
ساعت: 08:41 - تاریخ: 27 دی 1394
تغییرات جریان تابع اختلاف فازوری نیروی محرکه سنکرون القایی داخلی ماشین و ولتاژ ترمینال خروجی است. بنابراین با وجود تغییرات اندک در اندازه نیروی محرکه امکان تغییرات جریان خروجی وجود دارد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :