صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 57 - افزایش بار ژنراتور سنکرون
دلیل کاهش سرعت و کاهش ولتاژ به ازاء افزایش بار در حالت بار داری اهمی ژنراتور سنکرون؟
نویسنده : مصطفی - از: ایران
 
#1
ساعت: 08:31 - تاریخ: 18 آبان 1392
در یک ژنراتور منفرد با افزایش بار الکتریکی جریان استاتور افزایش می یابد،در این شرایط درصورت ثابت بودن جریان تحریک نیروی محرکه الکتریکی یا همان ولتاژ داخلی ژنراتور ثابت می ماند. از سوی دیگر با افزایش جریان افت ولتاژ داخلی ژنراتور زیاد می شود و نتیجه کلی موضوع افت ولتاژ در ترمینال خروجی ژنراتور خواهد بود.
در همین شرایط با افزایش جریان اکتیو در خروجی ژنراتور، گشتاور مقاوم که متناسب با جریان اکتیو خروجی است، افزایش می یابد . در صورت افزایش نیافتن توان مکانیکی ورودی ( گاز اضافی نخوردن محرک ورودی) تعادل گشتاور مکانیکی اعمالی به روتور و گشتاور مقاوم بهم خورده و دور ماشین در نتیجه فرکانس خورجی کاهش می یابد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :