صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 53 - موتور dc سری
چرا از بین موتورهای dc فقط موتور dc سری را میتوان با برق ac راه اندازی کرد؟
نویسنده : ناشناس
 
#1
ساعت: 17:03 - تاریخ: 28 مهر 1392
در موتورهای سری جریان آرمیچر و جریان میدان یکی هستند، بنابراین گشتاور تولیدی متناسب با توان 2 جریان بار خواهد بود ( در شرایطی که هسته مغناطیسی اشباع نشده باشد)، به همین دلیل جهت گشتاور الکترومغناطیسی با تغییر جهت جریان عوض نمی شود. بنابراین اینگونه موتورها را می توان با جریان متناوب نیز راه اندازی کرد. در انواع دیگر در صورت تغذیه موتور با جریان متناوب به دلیل غیر هم فاز بودن جریانهای آرمیچر و سیم پیچی میدان، متوسط گشتاور مغناطیسی اعمالی به روتور صفر خواهد بود.
این موضوع از نقطه نظر ریاضی قابل اثبات است که متوسط حاصلضرب دو کمیت سینوسی با اختلاف فاز مشخص همواره صفر است و امکان تأمین گشتاور الکترومغناطیس در رژیم متناوب وجود ندارد.

در موتورهای سری مخصوص جریان متناوب به دلیل ظهور راکتانس سیم پیچی میدان که مخصوص جریانهای متناوب است، به ناچار تعداد دور سیم پیچی میدان را درمقایسه با انواع جریان مستقیم کمتر انتخاب می کنند تا بتوان جریان نامی مشخصی را برای موتور تعریف کرد. این موضوع سبب کاهش شار مغناطیسی تولیدی توسط سیم پیچی میدان شده و گشتاور منتجه را تقلیل می دهد. به همین دلیل موتورهای جریان متناوب سری در توانهای کم طراحی و ساخته می شوند. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :