صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معماي ماشين شماره 7- مشكل نوسانات نامطلوب توان
يك شبكه الكتريكي صنعتي شامل يك واحد گازي 12 مگا واتي با ولتاژ كار كرد 6 كيلو ولت، يك ترانس افزاينده 6 به 20 كيلو ولت با ظرفيت نامي 20 مگا ولت آمپر و اتصال مثلث ستاره زمين شده در سمت 20 كيلو ولت  به همراه سيستم توزيع مربوطه است.
جريان نامي مقاومت نقطه نوترال ترانس 250 آمپر 10 ثانيه مي باشد.
بر اساس گزارشات گروه بهره برداري، سيستم مذكور در بعضي شرايط بويژه به هنگام وقوع اتصال كوتاه هاي فاز- زمين دچار نوسانات توان شديد مي شود.

به نظر شما مشكل از كجا ناشي مي شود؟
نویسنده : حميد - از: ايران
 
#1
ساعت: 14:55 - تاریخ: 2 شهریور 1386
ظاهراً نقطه نوترال شبکه 20 کیلو ولت با مقاومت 46 اهم زمین شده است و علی الاصول هرگاه نقطه نوترال مستقیماً زمین نشود هنگام بروز اتصال کوتاه تک فاز به زمین دچار نوسان می شود و نقطه نوترال نسبت به زمین ولتاژ می گیرد . اما از طرف دیگر مقاومت 46 اهم مقاومت کمی به شمار می آید . )LOW IMPEDANCE ) ونباید دچار نوسان شدید شود .  
نویسنده : AMIR KHASHAYAR
 
#2
ساعت: 15:41 - تاریخ: 23 شهریور 1386
جريان مقاومت زمين بايد حدوداً 100 آمپر انتخاب گردد تا به هنگام اتصال كوتاه با نوسانات نامطلوب توان مواجه نشويم.

I <1/4 x12000/(20 x 0.8 x1.73


همانگونه كه مي دانيد در انتخاب مقاومت زمين در سيستمهاي Low impedance grounding ،حد پائين جريان اتصال كوتاه زمين خيلي بيشتر از آنست كه بتواند مبناي انتخاب مقاومت قرار گيرد (جريانهاي پراكنده خازني سيستم). بنابراين حد بالاي آن مي بايد مورد توجه باشد. آنچه در اين حالت مورد تأكيد مراجع است، چك حد پايداري سيستم در قبال اتصال كوتاه هاي فاز زمين است.
پايداري گذراي سيستم قدرت در قبال اتصال كوتاه هاي دو فاز و سه فاز به موضوع نوسان موج توان در قبال تغييرات ناگهاني حاصل از تغييرات آني امپدانس سيستم مرتبط است كه معمولاً با افزايش سرعت سيستم حفاظت كنترل مي شود.
در خصوص اتصال كوتاه فاز زمين در سيستمهاي مجهز به مقاومت بدليل پائين بودن مقدار جريان اتصال كوتاه، حفاظتهاي منظور شده معمولاً كند كارند بنابراين پايداري سيستم بايد به اتكا پارامترهاي ديگر كنترل شود. به هنگام وقوع اتصال كوتاه فاز زمين، توان مصرفي در مقاومت يعني R.I2f مي بايد در محدوده ظرفيت توليد سيستم در يك فاز قرار گيرد. بنابراين ظرفيت سه فاز سيستم بايد بيشتر از 3 برابر توان تلف شده در مقاومت باشد و در يك ارزيابي مهندسي عدد تقريبي 4 ، مبناي انتخاب ماكزيمم جريان اتصال زمين قرار مي گيرد. یعنی میزان تلفات اهمی روی مقاومت باید کمتر از یک چهارم ظرفیت سیستم باشد. در صورت عدم مراعات چنين نسبتي احتمالswing  محور ژنراتورها و بروز ناپايداري به هنگام وقوع اتصال زمين در سيستم وجود دارد."
در این ارتباط به کتاب مرجع وستینگهاوس مراجعه فرمائید. در زیر بخشهای مرتبط با موضوع آمده است.

An important consideration in resistance-grounded systems is the power loss in the resistor during line-to-ground faults. Voltage developed across the grounding resistor is IfR. The power loss in the grounding resistor is If.ER or If2R. If and ER are both in terms of normal values per phase. The power loss obtained by their product is therefore in terms of normal value per phase. Conseqcntly, if the power loss in the resistor is to be espressed in terms of total three-phase system kva rating, it must be divided by three. Thus resistor power loss in percent is If2R/3, when If is in per unit and R in percent.
The maximum power loss for this case is 89.3 percent of the system rated capacity if three times the resistance in the neutral has the same ohmic magnitude as the resctantes determining the ground-fault current. If the generator reactances are lower, still higher power mill occur during grounds and may cause violent swinging of generator phase position or instability. Resistances in this region are to be avoided, and since there is always some additional resistance in the fault, it is preferable that the grounding resistors alone be sufficient to carry well beyond the peak. The actual ohmic value of the grounding resistor required will vary widely depending upon the circuit voltage and system capacity. This effect is shown in Figure below, which assumes arbitrarily that the ground-fault current is to be limited to M of full-load system current. By “fullload system current” is meant the summation of the rated currents of all generating capacity, converted to the voltage base of the line. In terms of the rated line currents, the fault currents may still be several times full load, depending upon the number of lines.


 
نویسنده : حميد - از: فیروز آباد فارس
 
#3
ساعت: 00:35 - تاریخ: 1 اردیبهشت 1396
ضریب 0.8 برای چیست؟ 
نویسنده : ستاری
 
#4
ساعت: 07:57 - تاریخ: 2 اردیبهشت 1396
کسینوس فی تیپیکال شبکه 
#5
ساعت: 15:28 - تاریخ: 25 اردیبهشت 1396
به حق چیزای ندیده و نشنیده"کسینوس فی".رابطه جدید میسازی.؟

S=1.73*V*I
نه بیشتر نه کمتر.

 
نویسنده : ستاری
 
#6
ساعت: 02:36 - تاریخ: 15 خرداد 1396
دوستان به هیچ وجه از رابطه حمید از فیروزاباد فارس استفاده نکنید نه سوالش درست مطرح شده نه جواب و نه هیچ.اشتباه مطلق.
رابطه ساده تقسیم ولتاژ فازی به جریان محدود شده کافی است.
 
نویسنده : ستاری
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :