صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 34 - قطع تحریک ماشین الکتریکی
بدون فرمول چرا با قطع جریان تحریک دور به بینهایت می رسد؟
نویسنده : حسین اسفندیاری - از: ایران
 
#1
ساعت: 17:31 - تاریخ: 19 آذر 1390
این نکته فقط در مورد موتور  DC  با تحریک مستقل ( یا در شرایطی تحریک موازی ) صادق است . در واقع EMF  مقابله کننده با ولتاژ اعمالی  DC  به ترمینال های موتور باید ناشی از قطع فلوی مغناطیسی توسط سیم پیچ باشد . وقتی این  EMF  به واسطه ی نبود تحریک صفر می شود از حیث تئوریک دور به بینهایت می رسد ولی در عمل پدیده یی مثل مقاومت جاروبک اتصالی و مقاومت اهمی خود آرمیچر باعث می شود دور زیاد باشد ولی عملاٌ  بینهایت نباشد .
در مورد ماشین سنکرون در نبود تحریک ، ماشین جریان لازم را از شبکه می کشد ولی چون برای این شرایط از کار طراحی نشده است هسته و انتهای سیم پیچ ها داغ می شوند  
نویسنده : گلاویژ - از: سنندج
 
#2
ساعت: 18:02 - تاریخ: 19 آذر 1390
قطع تحریک در موتور dc  شانت در حال کار، می تواند سبب افزایش خطرناک سرعت موتور شود.
بطور کلی گشتاور محرک الکترومغناطیسی متناسب با حاصلضرب جریان آرمیچر و شار مغناطیسی لینک شونده با آن است. با کاهش فلو ، نیروی محرکه القایی در سیم پیچی کاهش یافته و در شرایط ثبات ولتاژ اعمالی به سیستم شاهد افزایش جریان آرمیچر خواهیم بود. خوب ظاهراً از سویی افزایش جریان و از سوی دیگر کاهش شار را داریم که اگر هر دو با نرخ مشابهی اتفاق می افتاد ، تغییرات چندانی در گشتاور محرک پدید نمی آمد. اما مسئله این است که نرخ این تغییرات برای دو کمیت مورد اشاره یکسان نیست. شار مغناطیسی به دلیل خواص پسماند هسته حتی در صورت قطع تحریک، در جهت کاهش با کندی تغییر می یابد، در حالیکه رشد جریان آرمیچر لااقل تا قبل از نزدیکی به شار پسماند با سرعت زیادی رشد می کند، این اختلاف نهایتاً سبب افزایش گشتاور محرک و افزایش کنترل نشده سرعت روتور می گردد. در شرایط حضور شار مغناطیسی هر گونه افزایش سرعت روتور با فیدبک افزایش ولتاژ القایی در نتیجه کاهش جریان آرمیچر همراه خواهد بود. در شرایط فقدان تحریک این سیستم کنترلی مختل شده و موتور به سمت ناپایداری دینامیکی پیش می رود.
پرسش مفهومی دیگری که در همین ارتباط مطرح می شود این است که اساساً بدون تحریک ( میدان مغناطیسی) ما نمی توانیم انتظار وجود گشتاور الکترومغناطیسی داشته باشیم، پس چگونه است که در این حالت با یک گشتاور الکترومغناطیسی افزاینده مواجه هستیم. پاسخ این پرسش نیز وجود پس ماند مغناطیسی هسته می باشد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :