صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای نیروگاه شماره 10 - عدم تعادل جریان ژنراتور در نیروگاه
با توجه به راه اندازی نیروگاه مقیاس کوچک و وصل به شبکه توزیع  متاسفانه در جریانها عدم تعادل وجود دارد علت عدم تعادل جریانها چیست؟ در صورتی که ژنراتور در شهرک صنعتی واقع شده است و بار شهرک همیشه از بار تولیدی ژنراتورها بیشتر می باشد؟
نویسنده : محقق - از: ایران
 
#1
ساعت: 15:03 - تاریخ: 19 شهریور 1390
به نظر بنده منشأ عدم تعادل موجود در شبکه مورد نظر، توزیع نامناسب بار و بار گذاری بیش از حد می باشد و ارتباطی با ژنراتور ندارد. در شرایط بارگذاری عادی سیستم، افت ولتاژ در حد مجاز بوده و حتی در صورت عدم تعادل بارگذاری تأثیر محسوسی روی ولتاژ شبکه نخواهد داشت ولی در صورت افزایش قابل توجه بار و به تبع آن افت ولتاژ، شرایط به تدریج تغییر می کند. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :