صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای نیروگاه شماره 58 - تغییر توان راکتیو با تپ ترانس
با سلام. یک ژنراتور با ولتاژ خروجی 15.75 کیلو ولت به یک ترانس 15.75/400 کیلو متصل هست.و نهایتا به پست 400 .حال چگونه با عوض کردن تپ که در طرف فشار قوی وجود دارد.توان راکتیو تحویلی به پست زباد می شود .در حالی که توان اکتیو تغییر نمی کند.توان راکتیو با اندازه ولتاژ رابطه مستقیم داره.ولتاژ شبکه 400 هست و ژنراتور نمیتواند ولتاژ کل شبکه رو بالا ببره.!لطفا با فرمول توضیح داده شود.با تشکر
نویسنده : محمد.آزاد - از: اندیمشک
 
#1
ساعت: 09:47 - تاریخ: 16 بهمن 1395
افزایش تپ ترانس منجر به افزایش نیروی محرکه الکتریکی در ثانویه ترانس می شود و تفاضل e-v را افزایش می دهد که در عمل سبب جاری شدن جریان بیشتر در ثانویه می شود. این جریان اضافی در واقع متناظر توان راکتیو بیشتری است که توسط نیروگاه تولید می شود. البته ترانس توان راکتیو تولید نمی کند بلکه این ژنراتور است که با جریان بزرگتر راکتیو رویرو شده و برای جبران اثر عکس العمل آن که بصورت under excit شدن ژنراتور ظاهر می شود، جریان تحریک را اضافه می کند. در واقع افزایش تپ ترانس همان اثر افزایش ولتاژ ثانویه را دارد. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور (حمید) - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 08:47 - تاریخ: 18 بهمن 1395
من نمی دانم چرا برادر سعید این قدر اصراردارد پدیده ها را " بر عکس " نامگذاری کند . به معما های شماره 47 و 83 بخش ماشین های الکتریکی نیز  مراجعه فرمایید . وقتی ژنراتور دارای جریان تحریکی است که عدداً بیش از جریان تحریک در شرایط نامی ست به  آن  Over Excite  و یا تحریک اضافی می گویند و وقتی جریان تحریک عدداً کمتر از تحریک در شرایط نامی است به آن  Under Excite  و یا تحریک نقصانی می گویند . در تمامی کتب معتبر فارسی و انگلیسی  و جزوات آموزشی دانشگاه ها این رویه رعایت شده و لی نمی دانم چرا ایشان اصراری بر اتخاذ رویه معکوس دارند .  
نویسنده : جعفر سعید پور - از: فیروز آباد یزد
 
#3
ساعت: 11:44 - تاریخ: 20 بهمن 1395
از نظر بنده مفهوم over/under excite  در سیم پیچی تحریک که مفهوم متناظر جریانی می یابد و در فاصله هوایی که مفهوم متناظر مغناطیسی می یابد، از دو جهت مخالف برخوردارند. برای مثال اگر سیستم تحریک به دلیل محدودیتهای جریانی قادر به پاسخ به شرایط کاهش ولتاژ نبود، پدیده رخ داده در ماشین که منحصراً به آثار مغناطیسی مربوط می شود را چگونه می توان نامگذاری کرد؟ 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور (حمید) - از: فیروزآباد فارس
 
#4
ساعت: 10:26 - تاریخ: 21 بهمن 1395
باز هم عرض می کنم در تمامی کتب معتبر وقتی جریان تحریک بیش از جریان تحریک در شرایط نامی است به آن تحریک اضافی می گویند ... والی آخر .. کسی نمی آید تفسیر کند این جریان چون عکس العملی است در برابر فلان  نقصان ، پس نقصانی است . اگر قرار باشد به نظر افراد پدیده ها را اسم گذاری کنیم همه قرارداد ها به هم می خورد مثلاً در قطب نما به عقربه ای که سمت قطب شمال می ایستد بگوییم "عقربه قطب جنوب  " چون بگوییم ذاتاً دارای بار مغناطیسی مخالف قطب شمال است که در تنافر با آن به سمت مخالف ایستاده و استدلال هایی از این سبک . نه برادر عزیز اسامی حسب سلیقه ی افراد قابل بر چسب خوردن نیستند . تمامی دوستان را به کتب معتبر ارجاع می دهم آیا دیده اند به ژنراتور آن گاه که جریان تحریکش کمتر از حریان تحریک نامی است بگویند " اضافی " ! 
نویسنده : جعفر سعید پور - از: فیروز آباد -یزد
 
#5
ساعت: 14:32 - تاریخ: 21 بهمن 1395
شما درست می فرمائید و این کامنت را بارها با اسامی مختلف داده اید که جای تشکر دارد.
با اینحال من حق دارم بدون هیچ ادعایی سلیقه خود را داشته باشم. البته با قضاوت شما هم مشکلی ندارم.
 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور (حمید) - از: فیروزآباد فارس
 
#6
ساعت: 10:31 - تاریخ: 5 اسفند 1395
اگر فرمایش شما درست می بود که اینجانب با اسامی غیر واقعی ، مستعار و جعلی کامنت می  دهم پس ذیل همان معماهای شماره 47 و 83 بخش ماشین های الکتریکی نیز می بایستی کا منت می دادم . مرتبه ی دیگر علاوه بر اسم واقعی ام که جعفر سعید پور و از قضا بر عکس  سعید جعفر پور است ؛ کد ملی هم می دهم .  
نویسنده : جعفر سعید پور - از: فیروز آباد یزد
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :