صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای نیروگاه شماره 52 - مشخصه توان اتصال کوتاه
چرادرهنگام خطا شبکه درحالت راکتیو عمل میکند(پشتیبانی اکتیو کم میشود)؟
نویسنده : مجتبی
 
#1
ساعت: 10:55 - تاریخ: 14 آذر 1394
به دلیل خاصیت غالب سلفی خطوط ،تجهیزات انتقال و واحدهای تولید توان می باشد. معمولاً اتصال کوتاه یا بین فازها است که تنها اندوکتانس خطوط را درگیر می نماید و یا بین فاز و زمین که علاوه بر اندوکتانس خطوط مقاومت اهمی زمین و قوس را نیز درگیر می کند. بنابراین در شرایط اتصال کوتاه تجهیزات حفاظتی معمولاً در معرض جریانی با ضریب توان 0.1 تا 0.3 قرار می گیرد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :