صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای نیروگاه شماره 30 - نحوه محاسبه NGR ژنراتور سنکرون
با سلام.نحوه محاسبه NGR ژنراتور سنکرون رو با ذکر فرمول در صورت امکان برام توضیح دهید.  وچرا  با توجه به معمای 21 عکس العمل مغناطیسی صفر نمی تواند شار  تولید کند؟با تشکر
نویسنده : م. - از: ایران
 
#1
ساعت: 10:38 - تاریخ: 4 آذر 1393
در انتخاب مقاومت نقطه صفر ژنراتور رسیدن به یک نقطه بهینه حائز اهمیت است. از سویی به دلیل امپدانس پائین مولفه صفر ژنراتور ، اتصال کوتاه های فاز-زمین از اتصال کوتاه فاز-فاز نیز بزرگتر است و برای کنترل آثار مخرب آن بویژه در مواردی که چند ژنراتور با هم موازی می شوند این جریان باید محدود شود. از سوی دیگر محدود نمودن این جریان با مقاومت، احتمال وقوع اضافه ولتاژ های گذرا در شرایط وقوع اتصال زمین را که ژنراتور را از نظر عایقی تهدید می کند، افزایش می دهد. در زیر شرح موضوع و مثالی در این ارتباط از یکی از مراجع آورده شده است.

Manufacturers of large generators, 200 MW and above, recommend the ground fault current, Ig to be limited in the range of 5-15 A and a fault clearing time of the order of 5-30 seconds to protect the machine and avoid overheating of the grounded steel frame.
It is also recommended to limit the TRV by inserting a small resistance into the grounding circuit to make the ground fault current (Ig) somewhat resistive than capacitive due to capacitive coupling between the generator and the associated equipment and the ground as illustrated in Figure below. To achieve this, the ground fault loss represented by RI2gr (Igr being the active current and R the ground resistance) should be higher than the electrostatic loss to ground, as explained in Example.
Since a reactor can only offset or over-compensate the capacitive kVA, it will not yield the same result as a resistance. Resistance grounding is therefore preferred to reactance grounding. The GFF, however, will now be higher and may rise to v3 times. The phase to neutral voltage in the healthy phases may rise to the line voltage during a ground fault, as in an isolated neutral system.
Machine insulation and all equipment and devices associated with the machine must take care of this. The low-resistance grounding may be achieved through a distribution transformer, with a low resistance on the secondary side, as shown in Figure.


 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :