صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای نیروگاه شماره 25 - ترانسهای نیروگاه
در  جائی کار میکردم که به تنهائی دارا ی نیروگاهی بود که  تمامی الکتروموتورهای آن با ولتاز کمتر از ولتاژ  باس ژ نراتورها ی نیروگاه کار می کرد واین ولتاژ توسط ترانسهای کاهنده تامین می شد (نصف ولتاژ باس ژ نراتورها)ولی با انتقال به  مجتمع جدید مشاهده کردم که الکتروموتورهای این مجتمع با  مقدار ولتاژ باس ژنراتورها برابر است آیا این موضوع در زمان فالت روی الکتروموتورها یا در زمان استارت تاثیری بر  ژنراتورها نمی گذارد واصولا کدام طراحی بهتر است وچرا؟
نویسنده : جواد - از: ایران
 
#1
ساعت: 07:43 - تاریخ: 11 آذر 1392
ترانسهای نیروگاهی چند کارکرد مهم در سیستم دارند. یکی انطباق ولتاژ خروجی ژنراتورها با ولتاژ شبکه انتقال یا مصرفاستکه می توانند متفاوت باشند. موضوع مهم دیگر  جدا سازی دو سیستم از نقطه نظر زمین با الزامات زمین کردن متفاوت است. درژنراتورها به دلیل اهمیت فوقالعاده کنترل جریان زمین ، معمولاً زمین کردن از طریق مقاومتهای بالا صورت می گیرد، در حالیکه مثلاً در شبکه های انتقال زمین solid و در سیستم فشار متوسط کمکی نیروگاه ها زمین با مقاومت کم ترجیح داده می شود. ضمناً ایزولاسیون هارمونیکی شبکه از واحد های تولید توان نیز از دیگر فواید ترانسهای واسطه ژنراتور هستند. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :