صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای نیروگاه شماره 24 - چگونگی تامین بار با تغییر فرکانس در شبکه سراسری
در شبکه سراسری  برق (که نیروگاهها با یکدیگر رینگ شده اند)در صورت از سرویس خارج شدن یک نیروگاه با تغییر فرکانس شبکه امکان  تامین بار وجود دارد ؟ در صورتیکه جواب مثبت است لطفا رابطه آن را بنویسید وآیا تغییر فرکانس به مصرف کننده صدمه نمی زند؟
نویسنده : جواد - از: ایران
 
#1
ساعت: 17:22 - تاریخ: 27 آبان 1392
با از دست دادن یک نیروگاه چنانچه ظرفیت رزرو در دسترس نباشد، باید با اعمال خاموشی بر بخشی از شبکه پایداری آن را حفظ کرد. البته با کاهش خیلی کم فرکانس می توان همچنان شبکه را نگه داشت اما این کاهش می باید در رنج قابل تحمل باشد. در واقع با کاهش فرکانس توان مکانیکی جذب شده از سیستم کاهش می یابد چون بخش مهمی از بارهای شبکه مربوط به سیستمهای چرخان هستند که با کاهش فرکانس دور مکانیکی آنها کم شده و در نتیجه توان مکانیکی و به تبع آن توان الکتریکی جذب شده از سیستم کم می شود. البته توان الکتریکی تحویلی به بارهای اهمی و استاتیک تقریباً مستقل از فرکانس است. یک موضوع مهم در خصوص فرکانس شبکه آن است که کارکرد صحیح بسیاری از سیستمهای کنترلی حساس به ثابت بودن فرکانس ارتباط می یابد. در مورد موتورهای الکتریکی مطابق استاندارد IEC در صورت ثابت ماندن ولتاژ تلرانس +_2% برای فرکانس قابل قبول است.
بطور کلی در شبکه های مدرن کسی به دنبال کاهش فرکانس جهت کاهش مصرف الکتریکی نیست. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :