صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای نیروگاه شماره 20 - تأثیر مد temp در واحدهای گازی
نحوه عملکرد مد temp در زمستان و تابستان چگونه است؟
نویسنده : امیر امیری فر - از: ایران
 
#1
ساعت: 13:17 - تاریخ: 22 مرداد 1391
بطور کلی هر عامل محیطی که بر جرم هوای درگیر در سیکل برایتون یا سیکل گازی تأثیر گذار باشد بر پرفورمنس ماشین و خروجی آن موثر خواهد بود. در شکل زیر تأثیر دما بر چند پارامتر از جمله خروجی توربین برای یک توربین تک محوره نمونه نشان داده شده است. در گازهای حقیقی با افزایش فشار (کاهش ارتفاع نصب) و کاهش دما ، جرم و یا به عبارت بهتر چگالی حجمی توده هوای درگیر با واحدهای درگیر در سیکل نظیر کمپرسور، کامباس چمبر، و توربین افزایش یافته و خروجی ماشین افزایش می یابد.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 16:02 - تاریخ: 18 شهریور 1392
تغییر فصل در سیستم کنترل توربین تعریف نمی شود. از آنجایی که در توربین گازی با تغییر دمای ورودی به کمپرسور چگالی هوا تغییر می کند ، توان مکانیکی توربین و نیز راندمان آن (طبق نمودار بالا) دستخوش تغییر می شود. معمولا در توریبن های جدید (به ویژه زیمنس) مد کنترلی به نام OTC یا Outlet Temp. Control وجود دارد که معمولا بهره برداران در حالت نرمال از آن استفاده می کند. در اینحالت توان خروجی با دمای خروجی توربین کنترل می شود که این دما معمولا یک عدد است که به سیستم داده می شود. از طرفی امکان سنجش دمای ورودی به توربین وجود ندارد، پس دمای خروجی با توجه به ساختار ماشین می تواند تقریبی از دمای ورودی به دست دهد. بارگیری و افزایش دما تا رسیدن به محدوده حداکثر مجاز ادامه یافته و محدود می شود.
در تابستان که هوا گرم است و چگالی کم ، به ازای سوخت کمتری به دمای خروجی حداکثر می رسیم و این به معنای توان تولیدی کمتر است. در زمستان نیز قضیه برعکس است. 
نویسنده : مرتضی دویران - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :