صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 57 - ترانس بدون هسته
ترانس بدون هسته چيست؟
نویسنده : اميد
 
#1
ساعت: 15:35 - تاریخ: 14 آبان 1390
یکی از ویژگیهای ترانس ایده آل آن است که تمام شار تولیدی توسط سیم پیچی اولیه تمام سیم پیچی ثانویه را لینک کند. بدون هسته نزدیک شدن به این ایده غیر ممکن است ، زیرا هندسه چنین ترانسی بسیار پیچیده و احتمالاً ساختش غیر ممکن خواهد بود. هر گاه شار تولید شده توسط یک سیم پیچی تنها بخشی از سیم پیچی دیگر را لینک کند، عمل تبدیل ولتاژ یا جریان با نسبت دور واقعی اتفاق نمی افتد و تنها درصدی از سیم پیچی اولیه یا ثانویه در گیر فرآیند انتقال توان خواهند شد. برای بهبود اوضاع چاره ای جز افزایش تعداد دورها ، مصرف مس بیشتر و غیر اقتصادی شدن ترانس نداریم. در واقع هسته با ایجاد مسیر کم مقاومت برای شار مغناطیسی ما را در هدایت شار لینک شونده و افزایش کارایی ترانس یاری می رساند. بنابراین تقریباً در همه انواع ترانسهای قدرت از هسته استفاده می شود. در ترانسهای بدون هسته یا هوا-هسته شار پراکندگی و افت ولتاژ ناشی از آن قابل توجه است، بنابراین در کاربردهای معدودی که این نوع امپدانس مصنوعی مفید واقع می شود( مانند راکتورهای محدود کننده اتصال کوتاه) استفاده از ترانسهای بدون هسته امکان پذیر است. هسته با وجود فواید قابل توجه در ترانسهای قدرت در بعضی کاربردهای خاص انرژی پائین، مانند ترانسهای مورد استفاده در مدارات الکترونیکی به دلیل طبیعت غیر خطی می تواند مشکل ساز باشد. بنابراین در بعضی کاربردهای Low energy برای تحصیل یک رفتار خطی از چوکها یا ترانسهای هوا-هسته استفاده می شود.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :