صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 54 - تست گروه برداری dy5
لطفا نحوه تست عملی  گروه برداری ترانس dy5  را توضیح دهید.

نویسنده : محمد - از: دزفول
 
#1
ساعت: 18:49 - تاریخ: 18 مهر 1390
جهت بررسی و تست پلاریته، نسبت تبدیل ، نوع اتصال و گروه برداری ترانسفوماتورها به استانداردهای زیر مراجعه فرمائید.

IEC 60076-1, 2000-Clause 6 and 10.3, ANSIIEEE
Std C 57.12.90-1999-Clause 6 and 7.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 23:50 - تاریخ: 24 شهریور 1391
جهت تست این گروه برداری ابتدا فاز های 1U و 2u ترانس رابه یکدیگر متصل نموده در نتیجه این دو ترمینال پتانسیل یکسانی خواهند داشت و سپس ولتاژ متناوب سه فاز را به سمت فشار قوی اعمال کنید. ولتاژ های
1V-2v 1W-2v 1W-2w و 1V-2wرا اندازه گیری کنید و با مقایسه مقدار اندازه گیری شده و گروه اتصال را کنترل نمایید.برای گروه اتصال فوق بایستی ولتاژقرائت شده V(1V-2w)>V(1W-2w) l و V(1V-2v)=V(1V-2w) l
باشد. 
نویسنده : هادی- از ایران ترانسفو
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :