صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 53 - حفاظت ارت فالت ترانس در طرف مثلث
جهت حفاظت  ارت فالت ترانس در طرف مثلث چه پیشنهادی می دهید؟ ترانس مربوط به نیروگاه می باشد و طرف مثلث به شبکه فشار متوسط وصل شده است.
نویسنده : محقق - از: ایران
 
#1
ساعت: 17:24 - تاریخ: 19 شهریور 1390
تنها طریق حفاظت موثر از چنین ترانسهایی حفاظت دیفرانسیل می باشد. البته اگر منظورتان حفاظت تکمیلی ارت فالت محدود شده یا Restricted Earth Fault است، اتصال مولفه صفر ترانسهای جریان در ثانویه مثلث ترانس پوشش دهنده ارت فالت مزبور خواهد بود. برای بحثی مشابه می توانید به معمای حفاظت شماره 12 مراجعه فرمائید. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 15:29 - تاریخ: 20 شهریور 1392
لطفا توضیح بیشتری راجع به مطالب فوق بفرمایید.
مثلا در خطوط 20 کلیوولت هوایی که فاصله بین ترانس توزیع تا فیدر (مصرف کننده) زیاد است چنانچه در فاصله در بین مسیر ترانس تا فیدر مصرف کننده یک اتصال به زمین در یک فاز رخ دهد در این حالت در سمت ثانویه ترانس(اولیه مثلث،ثانویه ستاره) جهت ارت فالت بوجود آمده،پیش بینی چه حفاظتی پیشنهاد می شود؟ 
نویسنده : آرش - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :