صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 50 - رابطه مگاوار و دمای ترانس
چرا وقتی در نیروگاهها تولید مگاوار مثبت داریم دمای ترانس افزایش می یابد؟
نویسنده : رضا - از: ایران
 
#1
ساعت: 12:59 - تاریخ: 24 مرداد 1390
نمی دانم منظور شما از تولید وار مثبت چیست. اگر منظور بارگذاری پیش فاز ترانس است، علت گرم شدن ترانس به پدیده فوق تحریک شدگی آن بر می گردد. بطور کلی عبور جریان خازنی از یک مدار سلفی به جای وقوع کاهش ولتاژ با پدیده افزایش ولتاژ همراه خواهد بود. افزایش ولتاژ ناشی از هم افزایی شار مغناطیسی ناشی از جریان عبوری از سلف معادل ترانس و شار پراکنده ترانس. به هر حال هر عاملی که ترانس را در شرایط فوق تحریک قرار دهد می تواند سبب افزایش تلفات بی باری آن شود زیرا این تللفات با توانی بالاتر از 2 شار عبوری از هسته متناسب است.

Manufacturers are now presenting the core loss in the form of an equation such as:

watts / kilogram =kfmBn
    

Here, again, the units will change from one manufacturer to another. In the following tables the manufacturers core loss data has been organized with the same units for all core losses. The data was modified to put the data in metric units, gauss to tesla and, watts per pound to watts per kilogram. The coefficients for Magnetics Inc. molypermalloy powder cores, (MPP), using above equation is shown in Table below.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 16:19 - تاریخ: 24 مرداد 1390
به نظر میرسد منظور اقا رضا عملکرد ژنراتور در مگاوات ثابت با ضریب قدرت پیش فاز است که این مود معمولا در زمانی اتفاق می افتد که شبکه خازنی شده و ولتاژ افزایش یافته که نتیجه آن وارد شدن نقطه کار منحنی هسته ترانسفورماتور به ناحیه اشباع و افزایش تلفات هسته و گرم شدن ترانسفورماتور است. ضمنا افزایش جذب توان راکتیو متناسبا افزایش جریان و تلفات سیم پیچی را نیز به دنبال دارد که منجر به افزایش بیشتر دمای ترانس خواهد شد. توضیح اینکه این وضعیت شبکه تنها در شرایط فوق بوجود می اید و  در یک شبکه به هم پیوسته ژنراتور قادر به تحریک فوق اشباع ترانس اصلی نیست. 
نویسنده : بنیامین - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :