صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 48 - برقدار كردن ترانس قدرت بدون بار
آيا برقدار كردن ترانس قدرت بدون قرار دادن زير بار براي مدت چند روز مجاز مي باشد؟
نویسنده : ميلاد - از: ايران
 
#1
ساعت: 17:26 - تاریخ: 20 تیر 1390
اساساً کارکرد ترانس تحت شرایط بی باری بسیار ساده تر از حالت بارداری بویژه بارهای نامتعادل می باشد و قاعدتاً نباید اشکالی در بین باشد. با این حال اگر شاهد اتفاقات ناگواری از قبیل وقوع اضافه ولتاژهای غیر دائمی در سیستم هستید ، موضوع از لحاظ وجود هارمونیکهای مزاحم در سیستم قابل پیگیری است. اساساً در اتمسفر حاوی هارمونیک ، احتمال رزونانس بین سلف معادل شبکه و خازنهای اصلاح کسینوس فی وجود دارد. از آنجا که اندوکتانس شبکه تابع وضعیت بهره برداری و میزان بار متصل به آن است باید چک شود که بازه تغییرات اندوکتانسی شبکه در دو حالت بار داری و بی باری ترانس ، با وجود خازنهای اصلاح کسینوس فی منجر به رزونانسهای خطرناک در سیستم نشود. برای اطلاعات کمی تر به متن زیر در این خصوص توجه فرمائید.

Network impedance and capacitor bank form a parallel resonant circuit, the resonant frequency of which is:At this resonant frequency, the source of harmonics (e.g. rectifiers) encounters a higher network impedance.
In consequence, the harmonic current causes a larger drop in harmonic voltage than in an uncompensated network (XL), which can result in unacceptably severe distortion of the voltage.
Between network and capacitor flow transient currents whose values can be a multiple of the exciting current harmonic. Transformers and particularly capacitors are thus subjected to additional stresses and can become overloaded.
Since the position of the point of parallel resonance can be calculated from the network inductance and the capacitor rating, it would be possible to position the resonant point so that it creates less disturbance. In practice, however, the network impedance is not constant because it depends on the system fault level and the consumers connected to the network.
Since the system fault level can alter according to the state of the circuit, and also loads are constantly being connected and disconnected, the point of parallel resonance will move according to the network configuration, so passing through zones of disturbance.
The situation is more difficult if compensation is arranged to be switched in stages.
Measures must therefore be taken which in fact cannot avoid parallel resonance with the network, but shift the point of resonance into non-critical areas. Compensation facilities in networks containing harmonic sources must hence be provided with series reactors.
Capacitor banks with reactors constitute a series resonant circuit which exhibits the smallest resistance, theoretically zero, at the point of resonance.
Such series resonant circuits can be tuned to defined harmonics frequencies occurring in the network.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :