صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 46 - اتصال کوتاه در ترانس
چرا اتصال کوتاه تکفاز در سمت ستاره ترانس قدرت (اتصال ستاره-مثلث) به شکل دوفاز در سمت مثلث دیده می شود.
نویسنده : برق2011 - از: ایران
 
#1
ساعت: 09:49 - تاریخ: 8 خرداد 1390
با وقوع اتصال کوتاه تکفاز در ثانویه ترانس با اتصال ستاره که یک اتصال کوتاه نامتقارن است، مولفه های مثبت و منفی اتصال کوتاه در اولیه با اتصال مثلث شکل می گیرد. با توجه به برابری مولفه مثبت و منفی امپدانس ترانس ، مقادیر این دو مولفه در اولیه ترانس برابر است و عناصر حفاظتی که مقدار موثر جریان سرو کار دارند بصورت اتصال کوتاه دو فاز ( با مقادیر کوچکتر از اتصالی های دو فاز واقعی) قابل تشخیص است. در شکل و روابط زیر تصویر کمی از موضوع به نمایش در آمده است.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :