صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 44 - چگالی جریان
به چه دلیل با افزایش توان(P) چگالی جریان کاهش(J) می یابد(اثبات با فرمول)
نویسنده : علی - از: ایران
 
#1
ساعت: 11:26 - تاریخ: 28 اردیبهشت 1390
در طراحی یک ترانس مفروض پارامترهای تأثیر گذار بر چگالی جریان مجاز ،مواد مورد استفاده در ساختمان سیم پیچی اعم از فلز هادی و عایق مورد استفاده در آن است. چگالی جریان مجاز هر هادی به میزان تلفات حرارتی آن در برابر عبور جریان بستگی دارد. به همان ترتیب مقاومت حرارتی مواد عایقی بکار رفته در سیم به میزان افزایش دمای آن بستگی دارد. فاکتور مهم طراحی winding temperature rise که در استانداردها آمده تعیین کننده چگالی جریان مجاز سیم پیچی می باشد. البته چگالی جریان تنها یکی از فاکتورهای درگیر با توان انتقالی از ترانس است. در رابطه زیر Pt=Pin+Pout معادل مجموع توان ورودی و خروجی ترانس یا تقریباً دو برابر توان انتقالی از آن،J چگالی جریان مجاز، B ماکزیمم چگالی فلو، f  فرکانس کار سیستم، و Ap فاکتور سطوح ترانس می باشد که حاصل ضرب سطح مقطع پنجره سیم پیچی در سطح مقطع عبور شار مغناطیسی است و با افزایش آن سطوح و یا به عبارتی حجم کلی ترانس تغییر می کند. خوب همانطور که می بینید با افزایش توان انتقالی چاره ای جز بزرگتر شدن ترانس نداریم و یا با افزایش فرکانس در یک حجم ثابت می توان توان بیشتری انتقال داد.
سوال شما می تواند جنیه اقتصادی نیز داشته باشد، به هر حال با افزایش توان انتقالی و اهمیت ترانس مواد عایقی بکار رفته در سیم پیچی ها و یا حتی درجه خلوص مس بکار رفته در سیم پیچی می تواند بهبود یابد که خود منجر به ارتقاء کیفی سیم پیچی و افزایش چگالی جریان مجاز آن می شود.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 09:01 - تاریخ: 9 خرداد 1390
به چه دلیلی در صورتی که جریان ثابت باشد و ولتاژ متغیر با افزایش توان خروجی چگالی جریان کاهش(J) می یابد(اثبات با فرمول) 
نویسنده : علی
 
#3
ساعت: 09:59 - تاریخ: 9 خرداد 1390
لطفاً توجه کنید، با افزایش توان انتقالی توسط افزایش ولتاژ در ثانویه، در صورت ثابت فرض نمودن بقیه پارامترهای طراحی، باید تعداد دور سیم پیچی ثانویه را افزایش داد که منجر به افزایش مقاومت اهمی سیم پیچی و افزایش تلفات آن می باشد (r.i2). میزان تلفات یک ترانس از نظر کنترل temperature rise اهمیت دارد. یک راه کاهش مقاومت سیم پیچی افزایش سطح مقطع آن است که در جریان ثابت منجر به کاهش چگالی جریان می شود. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :