صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 39 - ترانس جریان دو هسته ای
دیاگرام اتصال یک ترانس جریان دو هسته ای را چگونه رسم می کنند؟
نویسنده : پارسا - از: ایران
 
#1
ساعت: 14:26 - تاریخ: 19 بهمن 1389
آیا منظور از ترانس دو هسته ای split core current transformer است؟ 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 11:28 - تاریخ: 19 آبان 1392
خیلی ساده ابتدا دیاگرام دو ترانس یک مسته ای راکنارهم رسم می کنی سپس دیگرام اولیه یکی ازآنهارا پاک کرده ومقادیر مقاومت وسلف آنرابه مداراولیه دیگری اضافه میکنی (سری می کنی)وبه این صورت دیاگرامی بدست می آید بایک اولیه ودو ثانویه وترانس جریان شما هرتعدادهسته که داشته باشد می توانید به همین ترتیب عمل کنید. 
نویسنده : حاج مجید - از: ایران-اهواز
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :