صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 33 - توان نامی ترانس جریان
آيا VA يك CT شامل Rct.I^2 نيز مي شود؟
به عبارت ديگر آيا هميشه تلفات CTبايستي كمتر از VA آن باشد؟
نویسنده : ناشناس
 
#1
ساعت: 18:16 - تاریخ: 21 دی 1389
توان نامی ترانس جریان شامل مقاومت داخلی سیم پیچی آن نمی شود. در رابطه زیر Z معرف امپدانس متصل به ترمینال خروجی ترانس است. البته مقاومت داخلی ترانس جریان در تعیین ولتاژ خروجی و نقطه کار مغناطیسی آن موثر بوده و در کلیه محاسبات حفاظتی و اندازه گیری ملحوظ می گردد. همچنین مقاومت داخلی ترانس جریان در پایداری حرارتی و به دلیل تأثیر بر نقطه کار مغناطیسی بر میزان خطای آن تأثیر دارد.

Sn = Z•I 2 in VA

The rated output of a current transformer is the product of the rated burden Z and the square of the secondary rated current I , i.e.: Sn = Z•I 2 in VA.

Definitions
Current transformer – IEC 60044-1
– Rated primary current: the value of the primary current on which the performance of the transformer is based.
– Rated secondary current: the value of the secondary current on which the performance of the transformer is based.
– Burden: impedance of the secondary circuit in ohms and power factor. The burden is usually expressed as apparent power in volt amperes, absorbed at a specified power factor and at the secondary rated current.
– Rated burden: the value of the burden on which the accuracy requirements of this specification are based.
– Rated output: the value of the apparent power (in volt amperes at a specified power factor), which the current transformer is intended to supply to the secondary circuit at the rated secondary current and with rated burden connected to it.
– Rated transformation ratio: the value of the rated primary current to the rated secondary current.
 
نویسنده : حمید - از: فیروز آباد فارس
 
#2
ساعت: 22:09 - تاریخ: 21 دی 1389
آیا می توان ترانس جریانی داشت که Rct.I^2=10  باشد اما VA نامی آن 2.5VA باشد؟
اگر جواب سوال بالا درست باشد نتیجه می گیرم که سازندگان CT بایستی توان ترانس جریان را بصورت S=VA+Rct.I^2 در نظر بگیرند(منظور ار VA در رابطه همان بردن نامی ترانس است). نظر شما چیست؟
 
نویسنده : ناشناس
 
#3
ساعت: 08:40 - تاریخ: 22 دی 1389
بله ممکن است، بویژه در ترانسهای جریان 5 آمپری.
در بسیاری موارد نظیر کاربردهای اندازه گیری ،اطلاع از توان نامی قابل نصب به ترانس جریان کفایت می کند و ضرورتی به اطلاع از مقاومت داخلی ترانس نیست. بنابراین روش رایج فعلی سر راست تر بنظر می رسد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :