صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 32 - حضور مولفه هاي هارمونيک زوج در جريان ترانس
زماني که فقط يک موتور سه فاز به يک ترانس 400/20000 متصل کرديم جريان هاي هارمونيک مولفه زوج بيش از حدي در جريان موتور و به دنبال آن در سيم پيچ ثانويه ترانس مشاهده مي شود علت چيست؟ در ضمن به ترانس فوق هيچ گونه ادوات الکترونيک قدرت در ثانويه متصل نشده است.
نویسنده : علي - از: ايران
 
#1
ساعت: 15:12 - تاریخ: 14 دی 1389
مهمترین عامل شکل گیری هارمونیکهای ولتای در ماشینهای الکتریکی، طبیعت غیر سینوسی  شار مغناطیسی ناشی از عدم توفیق کامل در توزیع سینوسی سیم پیچی در داخل شیارهای استاتور است. با این حال یک خاصیت ذاتی میدان مغناطیسی که به طبیعت کرلی آن مشهور است تنها وجود هارمونیکهای فرد شار لینک کننده سیم پیچی در نتیجه ولتاژ القایی ناشی از آن را دیکته می کند. فلوی مغناطیسی خروجی از یک سر هسته چاره ای ندارد جز آنکه با همان ویژگی از سر دیگر آن وارد شود. در واقع تابع تغییرات مکانی فلو یک تابع متناوب است که نسبت به نصف پریود خود با علامت منفی کاملاً قرینه است. از نظر ریاضی می توان ثابت کرد ( که در متن انگلیسی زیر آمده) سری فوریه چنین تابعی تنها شامل هارمونیکهای فرد تشکیل دهنده آن تابع است. در مورد جریان مغناطیس کننده هسته ترانس نیز با وجود طبیعت غیر خطی مواد مغناطیسی ( تابع شار بر حسب جریان مولد آن)  ارجحیت خاصی برای جهت میدان اعمالی بدانها ندارند بنابراین تابع معرف جریان مغناطیس کننده نیز مانند تابع فلوی ماشینهای الکتریکی نسبت به نصف پریود تکرار خود از تقارن محوری برخوردار است. بدین ترتیب کلیه هارمونیکهای جریانی و ولتاژی قابل تصور در سیستمهای قدرت شامل مولفه هارمونیک فرد هستند و نمی توانند از محتوای هارمونیکی زوج برخوردار باشند.با این حال هر عاملی که بتواند شکل موجهای غیر سیسنوسی مذکور را از حالت تقارن محوری خارج نماید که در شرایط وجود سیستمهای یکسو ساز یا سیستمهای مبدل الکترونیکی که به ترتیبی یک مولفه dc به سیستم تحمیل کنند، می توانند موجد هارمونیکهای زوج نیز باشند. در مثال مورد نظر شما که فرموده اید هیچ المال الکترونیکی در سیستم وجود ندارد، وجود هارمونیکهای زوج پایدار در سیستم تحقیقاً غیر ممکن است. البته در شرایط گذرای راه اندازی به دلیل وجود مولفه dc جریان هجومی ترانس یا ماشین، امکان وجود هارمونیکهای زوج میرا شونده در سیستم وجود دارد. در جریان اتصال کوتاه نیزبه دلیل مولفه های فوق گذرا و گذرای dcوجود هارمونیکهای میرا شونده متصور است.

• Odd harmonics are present when the negative half cycle is an exact repetition of the positive half cycle, but in the negative direction.
Alternatively, odd harmonics are present when the first and third quarters are similar and the second and fourth quarters are similar. Odd harmonics occur with rectifier bridges where the positive and negative half-cycles are symmetrical (even harmonics cancel)
• Even harmonics are present when the negative half cycle is NOT a repetition of the positive half cycle. Another characteristic of even harmonics is that the first and fourth quarters are similar and the second and third quarters are similar. It is not common to find even harmonics in an industrial power system. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :