صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 30 - مولفه dc در ترانسفورماتور
مولفه dc در ترانسفورماتور چیست و چگونه بوجود می یاد؟ توالی صفر یعنی چی؟
نویسنده : مصطفی - از: ؟
 
#1
ساعت: 12:05 - تاریخ: 17 آذر 1389
همانگونه که از تحلیل مدارات خطی بخاطر دارید، مولفه گذرای dc یکی از ویژگیهای مدارات  RL سری در شرایط کلید زنی یا تغییرات ناگهانی جریان در مدار ناشی از آثار ماند مغناطیسی در سیستم الکترومغناطیسی تشکیل دهنده آن است.ترانسفورماتور نیز اساساً از شرایط مشابهی برخوردار است و در شرایط تغییرات ناگهانی جریان مدار  نظیر برقدار نمودن آن یا وقوع اتصال کوتاه، مدار معادل ترانس در معرض شرایط گذرای ناشی از اندوکتانس آن قرار می گیرد. پیک مولفه DC و مدت زمان تداوم آن به نسبت L/R مدار بستگی دارد. به هنگام برقدار کردن ترانس، اندوکتانس موثر در شرایط گذرا، اندوکتانس ذاتی ترانس بوده که به دلیل اشباع گذرای ترانس و تغییرات گذرای نقطه کار مغناطیسی آن از شرایط متغیر برخوردار خواهد بود. اندوکتانس درگیر با شرایط اتصال کوتاه ترانس عمدتاً اندوکتانس پراکندگی آن است بنابراین طبیعت گذرای جریان DC ترانس در شرایط مختلف می تواند کاملاً متفاوت باشد.
مبحث مولفه صفر پارامترهای الکتریکی اساساً ربطی به بحث فوق ندارد و مستقل از آن یکی از ویژگیهای مدارات چند فاز نامتقارن است.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :