صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
پرسش ترانسفورماتور شماره 28 - تنظیم ولتاژ در ترانسفورماتور
در چه شرایطی تنظیم ولتاژ در ترانسفورماتور حداقل،حداکثر و صفر می شود؟
نویسنده : علی رشاد - از: ؟
 
#1
ساعت: 16:33 - تاریخ: 15 آذر 1389
با استفاده از روابط قابل استخراج از مراجع ( به شرح متن لاتین زیر)، درصد تنظیم ولتاژ در ثانویه یک ترانس مشخص که در آن میزان تلفات اهمی در بار نامی و راکتانس پراکندگی آن مشخص است ( که در روابط زیر منجر به ضرایب ثابت VR و VX می شود )،  به درصد بار گذاری جریان ظاهری ترانس (a) و ضریب توان بار ثانویه بستگی می یابد. مطابق روابط زیر با صرف نظر از جریان بی باری، رگولاسیون صفر فقط در بی باری قابل انتظار است و مقادیر حداقل و حداکثر آن نیز با فرض ثابت فرض نمودن هریک از دو پارمتر متغیر فوق قابل تعیین است.

The approximate percentage regulation for a current loading of (a)times rated full-load current and a power factor of cosø2 is given by the following expression: 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :