صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 17 - ترانس ایزوله
در برخی از نیروگاههایی که با شبکه سراسری در ارتباط هستند ارتباط این نیروگاهها با شبکه سراسری و  با پستهای فشارقوی از طریق ترانس ایزوله انجام می شود. یعنی پس از ترانس افزاینده  نیروگاهی ارتباط پست با داخل نیروگاه با پست بیرون از نیروگاه از طریق ترانس ایزوله انجام می شود. چرا ؟
نویسنده : مهدی
 
#1
ساعت: 08:00 - تاریخ: 31 اردیبهشت 1389
اگر منظور ترانسفورماتور step up است که معمولاً با اتصال dYn11 مورد استفاده قرار می گیرد و نمی تواند ترانس ایزوله محسوب شود. اگر منظور ترانس دیگری سری با آن است بنده تا بحال چنین چیزی ندیده ام. لطفاً اگر تجربه ای در این زمینه دارید بیشتر توضیح بدهید.
به هر حال ترانسهای ایزوله در نیروگاه ها کاربرد دارند اما نه در مدارات قدرت اصلی بلکه در برخی مدارت کمکی آنجا که اجتناب از وقوع ارت فالتهای دردسر ساز ضرورت می یابد از اینگونه ترانسها با قدرت محدود استفاده می شود.
برای بحث مشابه می توان به معمای عمومی برق شماره 9 مراجعه نمود. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 12:19 - تاریخ: 31 اردیبهشت 1389
لازم به توضیح است در نیروگاهی که مشغول به کار هستم برق  پس از ترانس های Step up نیروگاهی  وارد پست 132کیلوولت GIS  گردیده و از انجا جهت تامین مصارف منطقه صرفا در حالت island ( بدون اتصال به شبکه سراسری) ایفای نقش می کند. حال اگر بخواهند به شبکه سراسری متصل گردند از طریق پست 132/400 کیلوولت بیرون از نیروگاه و ازطریق  ترانس  ایزوله 132/132 با توان 315 مگاولت آمپر  ارتباط پست درون نیروگاه با پست بیرون یا شبکه سراسری برقرار می گردد. حال نقش این ترانس ایزوله در این بین چیست .  
نویسنده : مهدی
 
#3
ساعت: 11:18 - تاریخ: 1 خرداد 1389
گروه اتصال ترانسفورماتور 132/132 چیست؟ 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#4
ساعت: 08:27 - تاریخ: 2 خرداد 1389
گروه اتصال DD0 
نویسنده : مهدی
 
#5
ساعت: 20:16 - تاریخ: 2 خرداد 1389
یکی از کارکردهای مهم ترانسفورمانور ارتباط دهنده دو سیستم قدرت مجزا ، اتصال دو سیستم با قابلیتهای عایقی (BIL) متفاوت به یکدیگر است. برای مثال شبکه سراسری برق به دلیل ماهیتش بیش از یک شبکه صنعتی در معرض اضافه ولتاژهای سوئیچینگ یا صاعقه است بنابراین در اتصال به یک شبکه صنعتی می تواند آنرا در معرض شرایط خطیری از این نقطه نظر قرار دهد. از آنجا که ترانسفورماتورها به واسطه میادین مستقل مغناطیسی به هم کوپل می شوند امکان تأمین ایزولاسیون دلخواه و مستقل روی هر یک از سیم پیچیها میسر است. علاوه بر آن شبکه های صنعتی بسته به گام سیم پیچی اعمالی روی ژنراتورهای مولدشان از هارمونیکهای متفاوتی برخوردارند که اتصال مستقیم دو شبکه ممکن است باعث افزایش مضر هارمونیک در سمت غیر دلخواه بشود. یکی از کارکرد های سیم پیچی با اتصال مثلث ایجاد سد برای عبور هارمونیکهای شایع مضرب 3 می باشد. یکی دیگر از مزایای این نوع ترانسها در اتصال ستاره ایجاد بانک زمین مطمئن برای سیستم یکپارچه است که البته در مثال مورد نظر شما چندان مورد توجه طراح سیستم نبوده است. اتفاقاً در اتصال مثلث می باید مراقب پدیده فرورزوناس کابلی روی تأسیسات شبکه محلی بود. در زیر به برخی مزایا و معایب اتصالات مختلف ترانسفورماتورهای اینترکانکشن در شبکه های قدرت پرداخته شده است.

Grounded-Wye (utility) –Grounded-Wye (generator) Interconnection Transformer

This connection is perhaps the most common three-phase transformer connection on some utility
systems, although not necessarily on the utility system. Advantages and disadvantages related to the
use of this transformer connection with respect to DG application include:
1. General
More economical than other connections in some applications, particularly at 25- and
35 kV class voltages.
Less concern for ferroresonance in cable-fed installations; some core designs may be
more prone than others.
DG ‘sees’ same imbalance that utility system ‘sees’
2. Harmonic Distortion
Disadvantage(s)
- Will directly pass zero-sequence harmonic currents (such as the 3rd harmonic)
3. System Protection
Advantage(s)
- No phase shift in system voltages (relaying); can detect primary side voltages
with low-voltage relays
Disadvantage(s)
- DG may feed into any type of fault that is on the utility system.
- Utility will supply fault current for internal generator ground faults, increasing
fault damage.
- Does not necessarily provide a ground reference when islanded despite the
fact that both windings are solidly grounded. Ground reference will be
provided by the generator and/or load.
4. Insulation Coordination
The insulation level of the transformer provides proper insulation coordination
between US system and load-side equipment.

Delta (utility) – Grounded-Wye (generator) Interconnection Transformer
This is the most common connection for serving three-phase loads on the UI 13.8 kV system.
Advantages and disadvantages related to the use of this transformer connection with respect to
DG application include:
1. Harmonic Distortion
Advantage(s)
- Triplen harmonics from the DG do not reach the utility system.
Disadvantage(s)
- Depending on generator neutral grounding, 3rd harmonics in the DG may
cause excessive current in the DG-side neutral.
2. System Protection
Advantage(s)
- Provides some isolation from voltage sags due to utility-side single lineground
(SLG) faults, allowing the DG to better ride through voltage sags.
- Does not feed directly into utility-side SLG faults (it can contribute through
other ground sources on the utility system).
Disadvantage(s)
- Cannot provide an effectively grounded system during islanding or open
conductor conditions
- Difficult to detect some utility-side SLG faults from the generator side by
voltage relaying alone. The delta winding tends to hold the generator side
voltage magnitudes up and in the proper phase relationship. Primary-side
relaying is often required to ensure rapid detection.
- Very prone to ferroresonance in cable-fed installations, especially during open
conductor fault conditions. Instantaneous overvoltage relaying (59I) is often
required to ensure prompt detection of this condition.
3. Insulation Coordination
Provides proper insulation coordination between US system and load-side equipment.

Grounded-wye (utility) –Delta (generator) Interconnection Transformer
This connection is rarely used on utility power distribution systems to serve loads, but is
considered by many as the best way to interconnect large three-phase DG. This transformer
connection is often referred to as a “grounding bank” and has a number of special characteristics
that must be considered in its application on utility power systems like US’s distribution system:
1. This connection acts as a source of ground current and will supply ground fault
current into the utility system as long as the transformer is connected to the utility
system even without the DG connected to the transformer. This additional fault
current must be considered when designing a DG application using this connection. A
single UI substation may have several DG units connected to it and the ground fault
current contribution must be limited by using a neutral grounding reactor (see Neutral
Grounding Reactor Sizing below).
2. The normal voltage imbalances on the UI distribution system will cause current to
circulate in the transformer winding continuously. This will result in transformer
heating and consume a portion of the transformer capacity. This circulating current
can also be limited by selecting an appropriate neutral grounding reactor size.
3. The grounding bank action serves to limit ground overvoltages that can occur during
momentary islanding periods when the DG system is separated from the utility
system. Neutral grounding reactors selected to limit fault current contribution and
circulating currents must have a sufficiently low impedance to maintain an
“effectively grounded” system during periods when the connection to the main utility
grid is lost.
Advantages and disadvantages related to use of the grounding bank interconnection transformer
configuration for DG applications include:
1. Harmonic Distortion
Advantage(s)
- Triplen harmonic currents that might be produced by the generator are
blocked by the delta winding and cannot flow on the generator side and,
therefore, are not passed on to the utility power system.
Disadvantage(s)
- Triplen harmonic currents already present in the UI distribution system from
other sources will tend to flow into transformers with this winding connection,
contributing to transformer heating.
- The flow pattern for triplen harmonic currents on the distribution system is
altered, which could be either beneficial or detrimental to telecommunications
interference and neutral-to-ground voltages depending on the path taken by
the currents. This alteration in flow pattern for triplen harmonics is difficult to
predict prior to construction and can require mitigation after commissioning
should complaints arise from other US customers.
2. System protection
Advantage(s)
- Utility-side faults are generally more readily detected by the DG system
protection because the transformer itself actually participates in all ground
faults. This characteristic generally allows the DG to disconnect more quickly.
- Should the DG become isolated from the utility source (islanded), this
connection helps the DG system present an effectively grounded source to the
utility distribution system and avoid the resonance and overvoltage issues of
other connections.
Disadvantage(s)
- Contributes strongly to all ground faults, which can increase damage due to
high fault currents. A neutral impedance can minimize the impact.
- The presence of multiple DG installations supplied by the same US substation
using this transformer connection increases the complexity of coordinating
transformer and neutral reactor sizing.
3. Insulation Coordination
Provides proper insulation coordination between US system and load-side equipment.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#6
ساعت: 21:24 - تاریخ: 2 خرداد 1389
البته فکر می کنم یکی از دلایل دیگر کاهش قدرت اتصال کوتاه جهت انتخاب کلید در سمت GIS باشد 
نویسنده : مهدی
 
#7
ساعت: 11:51 - تاریخ: 3 خرداد 1389
البته! حق با شماست.
ضمناً برای بحث مشابهی در این خصوص می توان به Electrical Riddle No.44 از بخش انگلیسی همین سایت مراجعه نمود. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#8
ساعت: 21:50 - تاریخ: 3 خرداد 1389
شما در مورد پدیده فرورزنانس کابلی صحبت فرمودید لطفا کمی در مورد علت و نوع وقوع توضیح بفرمایید. 
نویسنده : مهدی
 
#9
ساعت: 20:00 - تاریخ: 5 خرداد 1389
شرط مهم وقوع فرو رزونانس وجود خازن معادلی از شبکه است که با یک سلف غیر خطی مثل ترانس سری شده باشد. سمتی از یک ترانس اینترکانکشن که به کابل وصل می شود می تواند در معرض چنین پدیده ای بر اثر قطع نامتعادل فازها قرار بگیرد.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :