صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 14- موازی کردن دو ترانس با گروه برداری متفاوت
چگونه میتوان دو ترانس با مشخصات یکسان و گروه برداری متفاوت را با یکدیگر پارالل نمود؟
نویسنده : رهگذر - از: ایران
 
#1
ساعت: 18:15 - تاریخ: 17 مرداد 1389
It's a classical way to parallel Dyn1 with Dyn7 (or Dyn5 with Dyn11) by replacement of two phases in primary side.(and many other vector groups) You can refer to Mr. Masoud Soltani's books  and many other books . As I told , it's a classical method .
 
نویسنده : گلاویژ - از: سنندج
 
#2
ساعت: 12:30 - تاریخ: 30 شهریور 1389
همانطور که بیان شده بحث مفصل موضوع در مراجع کلاسیک آمده است. واقعیت آن است که با جابجایی فازهای مختلف در ورودی و خروجی ترانسها می توان گروه های زیادی از ترانسها را با هم موازی ساخت و تعداد آنها با جایگشتهای متنوع حاصل از این جابجایی ها متناسب است. در اشکال زیر به برخی جابجایی های کاربردی برای موازی کردن گروه های مختلف برداری اشاره شده است.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :