صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 13- منحني آسيب ترانسفورماتور
تغذيه الكترو موتورها با راه اندازي متعدد بوسيله واحد ترانسفورمري
دو عدد الكتروموتور 110 كيلو واتي قرار است توسط يك ترانس 400/6000 ولتي تغذيه شوند،
چنانکه می دانید علاوه بر محدوديت درصد افت ولتاژ (15%) در شرايط راه اندازي، مساله مهم ديگر عدم قطع نمودن منحني DAMAGE CURVE ترانسفرماتور توسط منحني جريان راه اندازي الكتروموتورها است که باید چک شوند.
حقيقتا مطالب زيادي در خصوص damage curve نيافتم ، در شرایط فعلی با توجه به اينكه سازنده ترانس، مطابق مشخصات ارايه شده  ترانس را خواهد ساخت، بر روي كدام پارامتر ترانسفورماتور در قدرت ثابت ميتوان مانور داد تا damage curve  ترانس تا سطح مطلوبي بالا برود؟

قابل ذكر اينكه پيشنهاد بنده براي مورد فوق ترانس 400 KVA  با امپدانس اتصال كوتاه 6% بود.
نویسنده : كامران - از: ايران
 
#1
ساعت: 12:12 - تاریخ: 29 مهر 1388
امپدانس درصد مورد اشاره برای ترانس مذکور غیر عادی است برای مقادیر توصیه شده توسط استاندارد به جدول شماره 1 از استاندارد IEC60076-5 مراجعه فرمائید.همچنین مطابق همین استاندارد، ترانسهای قدرت می بایستی در قبال جریان اتصال کوتاه گذرنده از ترانس به مدت 2 ثانیه استقامت لازم را داشته باشند. با توجه به اثرات حرارتی جریانهای بزرگ و کوتاه مدت بر سیم پیچی ترانس  ( I2.t = constant ) می توان قابلیت آنها برای تحمل جریانهای بالاتر از جریان نامی برای مدت زمانهای کوتاه را به طور تقریبی برآورد نمود. برای تخمین میزان جریان اتصال کوتاه قابل تحمل ترانس مراجعه به جدول زیر از استاندارد IEC 60076-5 مفید است. در واقع ترانسها با فرض سطح اتصال کوتاه بالا دستی مندرج در استاندارد تست می شوند.برای مثال یک ترانس 400 کیلو ولت آمپر و20 به 4/0 کیلو ولت مطابق جداول فوق از امپدانس درصد حداقل 4 درصد و سطح اتصال کوتاه اولیه 500 مگا ولت آمپر برخوردار است.
امپدانس پریونیت شبکه معادل 4/0 تقسیم بر 500 یا   0.08 درصد است که در مقابل 4 درصد ترانس قابل صرفنظر است. به هر حال ماکزیمم جریان اتصال کوتاه قابل عبور از ترانس معادل 400/(1.73*0.4*0.04) A یا 45/14 کیلو آمپر است که ترانس آنرا به مدت 2 ثانیه تحمل خواهد کرد.
منحنی تحمل ترانس در برابر جریانهای عبوری برای حدود توان مورد نظر شما مطابق IEEE Std C57.12.00-2000 در زیر آمده است. معمولاً از این نوع منحنیها برای انتخاب و ستینگ مناسب رله های اضافه جریان یا فیوز حفاظت کننده ترانس ( عدم قطع نمودن منحنیهای مورد اشاره شما ) بهره می گیرند و کمتر دیده شده که بخواهند با منحنی جریان راه اندازی موتور مقایسه کنند. مطابق توصیه های استاندارد نه تنها اضافه جریانهای دائمی بلکه اضافه جریانهای موقت و تعداد تکرار آنها بر طول عمر عایق موثر است. به هر حال میزان جریان قابل عبور از ترانس به پارامتهای متعددی از قبیل دمای محیط، سابقه بارگذاری ترانس، شرایط کارکرد سیستم کولینگ، تعداد دفعات شوکهای حرارتی و مهمتر از همه مدت زمان تداوم اضافه جریان است.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :