صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
پرسش ترانسفورماتور شماره 12 - اتصال کوتاه ترانس سه فاز
اگر در خروجي ترانس مثلث ستاره دو فاز اتصال كوتاه شوند جريان اتصال كوتاه چقدر است و ازكجا خارج ميشود؟
نویسنده : 711 - از: ایران
 
#1
ساعت: 00:07 - تاریخ: 6 مرداد 1388
اتصال كوتاه دو فاز در سيستمهاي قدرت سه فاز اساساً موجد جريان مؤلفه صفر در سيستم نخواهد بود و صرف نظر از نوع اتصال و نحوه زمين كردن سيستم تنها سبب شكل گيري مؤلفه مثبت و منفي جريان اتصال كوتاه در سيستم مي شود كه براي آن خواهيم داشت:

I1=-I2= E / (Z1+Z2)
و I0=0

در صورتي كه منظور از اتصال فوق اتصال دو فاز همراه با زمين است، بحث زير موضوعيت مي يابد:

با توجه به نمودارهاي زير، در اتصال ستاره مثلث ، مؤلفه صفر جريان اتصال كوتاه در سمت مثلث در تله سيم پيچي ترانسفورماتور حبس شده و به منبع منتقل نمي شود. از اين جهت در محاسبات اتصال كوتاه Z0  معادل سيستم ، با صرف نظر از امپدانس مؤلفه صفر شبكه در سمت مثلث تنها برابر با حاصل جمع امپدانس مؤلفه صفر سمت ستاره باضافه امپدانس مؤلفه صفر ترانس خواهد بود.I0=-Z2 E / (Z1Z2+Z1Z0+Z2Z0)

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :