صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معماي ترانسفورماتور 3 - ترانسفورماتور با هسته مکعب شکل
یک شرکت سازنده ترانسهای توزیع کوچک برای رقابت بهتر تصمیم می گیرد در هزینه های ساخت ترانس خود صرفه جویی کند. هسته ترانس بدلیل وارداتی بودن از گرانترین بخشهای ترانس است. در کارگاه برش شرکت مزبور، صفحات مغناطیسی مستطیلی در اندازه های مختلف برش داده می شود تا مقطع معمول دایره ای برای هر یک از ستونهای هسته حاصل شود. ضمن عملیات برش مقداری از صفحات بعنوان اضافات کار دور ریز می شوند.آنها تصمیم می گیرند صرفه جویی را از اینجا شروع کنند. سپس مروری بر فرآیند طراحی انجام می شود و تصمیم می گیرند بجای هسته های دایره ای ، هسته هایی با مقطع مربع داشته باشند و به این ترتیب با همان مواد اولیه بجای سطح مقطع πa2 سطح مقطع 4a2 داشته باشند. آنها با این کار به نسبت  4/π  در مصرف مواد مغناطیسی صرفه جویی می کنند. به نظر آنها این صرفه جویی هیچ مشکل الکتریکی برای ترانس بوجود نمی آْورد چون مسیر عبور شار مغناطیسی بر سطح مقطع هسته ترانس عمود بوده و سطح مؤثر عبور شار از هسته بیش از شکل آن اهمیت دارد .

کلیه آزمایشات الکتریکی انجام شده روی ترانس اعم از تلفات بی باری و بار داری ، همچنین میزان جریان مغناطیس کننده هسته و دیگر شاخصهای الکتریکی ترانس مؤید عدم تأثیر پذیری مشخصات الکتریکی ترانس از این صرفه جویی است. با این حال وقتی ترانسهای مذکور در شبکه نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرند عملاً  در مقابل اتصال کوتاه های شدید ضعیف ظاهر می شوند.

به نظر شما دلیل این ضعف ساختاری چیست؟
نویسنده : حميد
 
#1
ساعت: 14:33 - تاریخ: 1386
جدای از  مباحث سازه ای که به نظر میرسد استحکام سازه های استوانه ای و انحنا دار بیشتر از سازه های مکعبی و غیر انحنائی باشد مسئله توریع و پراکندگی میدانهای الکتریکی و یا بعبارتی گرادیان ولتاژ در نقاط تیز بیشتر از نقاط انحنائی میباشد و در اتصال کوتاه ها با افزایش شار مغناطیسی این میدانها بیشتر شده و در دراز مدت باعث کاهش عایقی و اتصال سیم پیچ با بدنه میگردد 
نویسنده : محسنی
 
#2
ساعت: 12:32 - تاریخ: 1386
1- استحکام کدام بخش از سازه ترانسفور ماتور مورد نظر شما است؟
2-در اتصال کوتاه چگونه شار مغناطیسی افزایش می یابد؟
3- با افزایش شار مغناطیسی چگونه تنشهای الکتریکی افزایش می یابند؟

در صورت امکان ایمیل خود را جهت ارتباطات آتی درج فرمائید. 
نویسنده : حمید
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :