صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 166- تپ چنجر ترانسفورماتور های توزیع
با تغیر تپ چنجر ولتاژ ثانوی افت ولتاژ در سیستم ثانوی کاهش می یابد در حالیکه با تغیر تپ چنجر در طرف ولتاژ اولی افت ولتاژ بیشتری در سیستم ثانوی اتفاق می افتد.
مطالعه پخش بار یک سیستم 20/0.4 کیلوولت با تعداد بیش از 50 ترانسفورماتور و هادی های ولتاژ متوسط به طول تقریباً 90 کیلومتر منظور است. در انجام مطالعات، افت ولتاژ در طول هادی ها و ترانسفورماتور ها مشاهده میشود که با تغیر تپ چنجر طرف ولتاژ پائین( 0.4 کیلوولت) به 2.5 و یا 5 در صد؛ افت ولتاژ در سیستم ثانوی به طور چشم گیری کاهش می یابد و در عین حال، با تغیر تپ طرف ولتاژ اولیه (20 کیلووت) ترانسفورماتور به عین مقدار کاهش ولتاژ بیشتری در سیستم ثانوی مشاهده میشود. سوال این است که؛ چگونه این تغیرات ایجاد میشود؟ در حالیکه تقریباً اکثری ترانسفورماتور های توزیع دارای تپ چنجر در طرف ولتاژ متوسط بوده.
نویسنده : نایل - از: افغانستان
 
#1
ساعت: 15:24 - تاریخ: 8 بهمن 1396
مطمئن نیستم سوال را بخوبی دریافته باشم. اما اگر منظور مقایسه تأثیر تپ چنجر در اولیه و ثانویه ترانس بر جبران افت ولتاژ در شبکه توزیع باشد ، موارد زیر قابل ذکر است:
1- با وجود تپ چنجر در ثانویه می توان خروجی ترانس را در محدوده تغییرات بار در مقدار 400 ولت تنظیم نمود. در این حالت تغییرات افت ولتاژ روی امپدانس داخلی ترانس در خروجی بی تأثیر است و تنها باید افت ولتاژ روی کابل را جبران نمود. در حالیکه تپ چنجر مستقر در اولیه ترانس از افت ولتاژ روی امپدانس داخلی ترانس نیز متأثر خواهد بود.
2- هزینه تپ چنجر در سمت فشار ضعیف به دلیل مقدار جریان بالاتر بیشتر از هزینه تپ چنجر در سمت فشار قوی است. به همین دلیل بطور معمول تپ چنجر در سمت فشار قوی نصب می شود.
 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور(حمید) - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :