صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 162 -برق دار نمودن ترانس کاهنده از سمت فشار ضعیف
آیا میتوان ترانس قدرت کاهنده را از سمت فشار ضعیف برق دار نمود؟
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
#1
ساعت: 08:50 - تاریخ: 28 شهریور 1396
به لحاظ تئوری مشکلی وجود ندارد، از نظر عملی نیز ترانسهای افزاینده نیروگاه ها چنین ترانسهایی هستند. در اینجا باید به بعضی موارد نظیر سمت قرارگیری تپ چنجر، اتصالات ترانس و نحوه زمین نمودن سیستم در دو طرف ، موضوع تنظیمات حفاظتی در دو طرف که مشمول پدیده جریان هجومی است دقت و توجه نمود. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور (حمید) - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :