صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 160 - وجود جریان زیاد نقطه ستاره
در یک ترانسفورماتور سه فاز با اولیه ستاره و ثانویه مثلث در حالتی که به اولیه ترانس، برق سه فاز متصل می کنیم. بدون آنکه باری به خروجی ترانس متصل کرده باشیم یک جریان حدود 100 آمپر از نقطه ستاره سیم پیچ اولیه عبور می کند. با اندازه گیری جریان هر فاز متوجه شدم که در واقع مجموع جبری هر سه فاز از سیم ستاره عبور می کند با توجه به اینکه مدار ثانویه باز می باشد علت پدید آمدن این جریان در نقطه ستاره چیست؟این ترانس مربوط به یک شارژر صنعتی است که در مدار ثانویه آن یک یکسو ساز تریستوری 6 پالسه قرار دارد . کلیه تریستورها نیز سالم هستندو جریان هر سه فاز ورودی به تریستورها در حالتی که هیچ باری به خروجی پل وصل نیست کمتر از یک آمپر بود.
نویسنده : نینوس مالخام - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :